ÁrNem forgalmazott
Adathordozó
Megjelenés2003. október 31.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)
A DVD-ROM tartalma:

DVD-könyvtár sorozatunk harmadik lemezét szorosan vett történelmi kiadványaink töltik meg. A páratlan összeállítás szöveg- és képanyaga (több mint 30.000 kép!) a magyar- és világtörténelem iránt érdeklődőknek nyújt egyedülálló válogatást. A szoftver segítségével pillanatok alatt megtalálhatunk bármely, általunk keresett szót, akár külön-külön tanulmányozzuk a műveket, akár egy adatbázisként használjuk azokat.

Rubicon archívum 1990—2003

A közismert, népszerű történelmi folyóirat 1990 és 2003 októbere között megjelent összes számát tartalmazza az összes illusztrációval együtt

Az 1848—1849-iki szabadságharc története

Két munkát tartalmaz: Gracza György: Az 1848—1849-iki forradalom és szabadság-harcz, ill. A szabadságharc története képekben

Magyarország vármegyéi és városai

A teljes „Borovszky” kötetei egyben: Bihar vm., Heves vm., Szabolcs vm., Zemplén vm., Abaúj-Torna vm., Bars vm., Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Győr vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Gömör-Kishont vm., Nógrád vm., Nyitra vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm.

A Magyar nemzet hadtörténelme

Bánlaky József csaknem fél évszázados munkássága során írt legnagyobb szabású munkája a 24 kötetes mű.

Hóman Bálint munkái

Hóman Bálint történetírásunk mindmáig egyik legjelentősebb, ma is korszerű tudósa, történetíróként és kultúrpolitikusként is jelentős életművet hagyott maga után, melynek méltó megörökítését szolgálja kiadványunk, mely az alábbi munkákat tartalmazza: Egyetemes történet; Magyar történet; Szent István; Magyar pénztörténet; A magyar királyság pénzügyei…; Magyar városok az Árpádok korában; A magyar hún-hagyomány és hún monda; A Szent László-kori Gesta Hungarorum; Ősemberek — ősmagyarok. Ezenkívül számos tanulmány, bibliográfia teszi teljessé kiadványunkat.

Kossuth Lajos összes művei Online elérhető

Kossuth Lajos összes, eddig kiadott munkájának digitális változata

Kossuth Lajos hírlapírói munkássága Online elérhető

Kossuth Lajos a később megvalósuló politikai gondolatait hírlapírói tevékenysége keretében érlelte és tette közzé. Kiadványunkban a három legfontosabb lapot tesszük most közzé, amelyet szerkesztett, illetve amelyben rendszeresen publikált: Pesti Hírlap, Hetilap, Kossuth Hírlapja

A magyar nemzet története Online elérhető

Három munkát tartalmaz: Szalay—Baróti: A Magyar Nemzet története; Szilágyi: A Magyar Nemzet Története; Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon

Marczali: Nagy képes világtörténet

A 8000 oldalas mű 2000 ábrájával, metszetével, több tucatnyi színes mellékletével, térképvázlatával mindmáig az egyik leggazdagabban illusztrált világtörténelmi referenciaként szolgáló mű.

Ókori lexikon Online elérhető

Pecz Vilmos lexikonja mintegy 9000 címszavával az egyetlen átfogó, csak az ókorra koncentráló 2400 oldalas, közel 1000 illusztrációt tartalmazó lexikon.

Magyar történeti életrajzok 

A 19—20. század fordulóján jelent meg a kor kiváló történész-írói tollából 57 jeles történelmi személyiségünk életrajza, amelyek viharos történelmünk évszázadainak 57 szeletét tárják fel a tatárjárás utáni időszaktól a kiegyezés koráig, Kun Lászlótól Széchenyi Istvánig.