Ár16000 Ft
Adathordozó
Megjelenés2004. szeptember 30.
A kiadványt megrendelheti az info@arcanum.hu címen.

A feudalizmus-kori Magyarország első országos jellegű, nagy mennyiségű és viszonylag pontos összeírásai a 18—19. században (1715, 1720, 1828) készültek. Ezek még nem a 19. század második felétől kialakult statisztikai szempontokat vették figyelembe, hanem elsősorban az állami adók hatékonyabb behajtását segítették. Ezzel együtt megfigyelhető bennük a 18. században elterjedt tudományágak (közgazdaságtan, statisztika stb.) hatása is, amelyek az állam részéről fokozottabb ismeretek megszerzését követelték meg: ez volt az alapja azoknak az állami-uralkodói szinten megnyilvánuló gazdaság- és társadalompolitikai intézkedéseknek, amelyek a 18. században a felvilágosult abszolutizmus ismérvei szerint kormányzó uralkodóinkat és tanácsadóikat jellemezték, és amelyek az ország történetére, a később kialakult gazdasági és társadalmi környezetre jelentős hatással voltak.

Amellett, hogy az összeírások az ország gazdaságának és rendi társadalmának valós képét mutatják, a hely- és családtörténetet — vagyis a társadalom lokális és még annál kisebb egységeinek múltját — kutatók számára is olyan adatok nagy mennyiségét jelentik, amelyekhez (lévén, hogy a nem nemesi állapotúakról viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre) más forrásból csak nehezen juthatnának hozzá.

A DVD az összeírt személyek és helységek nevének kereshető adatbázisa mellett az összeírások eredeti oldalainak nagyfelbontású digitalizált képét is tartalmazza (8 GB-nyi terjedelemben!), melyek tanulmányozásával további páratlan adatokhoz juthatunk.

(A meglévő mennyiségről érdeklődjön a biszak.bogata@arcanum.hu e-mail címen.)