Szekták, kisegyházak, új vallások

Teljes szövegű keresés

Szekták, kisegyházak, új vallások
A reformáció radikális öröksége hazánkban számos szektában, kisegyházban, gyülekezetben él, amelyek zöme a századfordulón, a Dél-Alföld paraszti hitéletében gyökeresedett meg, és küzdött a fennmaradásért. Az intenzív hitélet iránti igényre válaszul az utóbbi években új vallási mozgalmak is megjelentek; az evangéliumi kereszténység új vagy csak nálunk új mozgalmai csakúgy, mint a Kelet hitei, vallásai, meditációs iskolái s a modern missziós mozgalmak.

A baptista gyülekezet modern temploma, Pécs
A történeti egyházak "árnyékában" hazánkban ma több mint ötven kis létszámú, a hit és az üdvözülés egyedi útját kereső vallási közösség működik. E gyakran pejoratív felhanggal "szektaként" emlegetett közösségek egy része még a reformáció hagyományában gyökerezik; mások a múlt század vallási útkeresésének szülöttei, az utóbbi években pedig számos újonnan alakult, keresztény vagy keleti vallási hagyományokból táplálkozó gyülekezet is formálódott. E vallási mozgalmak tagjainak száma napjainkban 100 ezer körülire becsülhető.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT