Túri Béla. A czimer- és zászlókérdés a közös intézményeknél. (Katholikus Szemle, 1915, évf. 10. füzet. 1004–1011. l.)

Teljes szövegű keresés

Túri Béla. A czimer- és zászlókérdés a közös intézményeknél. (Katholikus Szemle, 1915, évf. 10. füzet. 1004–1011. l.)
Az új czímerek vizsgálata alapján arra a kérdésre keres szerző feleletet: megfelel-e e rendezés a 67-ben megállapitott közjogi viszonyainknak. A dualisztikus államjogi kapcsolatot s azt a tényt, hogy a közös szervek működésénél két szuverén állami akarat koinczidál és érvényesül, helyesen fejezi ki az uj czímer. Kifogásolja azonban a pajzsok alatt elhelyezett mondatszalag jelmondatát, mely egyrészt félreértésekre adhat alkalmat, másrészt legalább is nem precziz közjogilag. Az új czímer ugyanis nem a monarchiának czímere, hanem a közös intézményeké s a devise csak a két államnak együttes birtoklására vonatkozik, de nem azon közös intézmények jellegét vagy stabilitását jelzik, melyeket az 1867-iki törvény megteremtett. Nem szabad még dekorativ módon sem olyasvalaminek kerülnie a közös intézmények czímerébe, a mi már nem ezek karakterét tünteti fel és szimbolizálja.
Nagyon fontos a czímerkérdés rendezésénél az, hogy végre megállapitást nyert «Ausztria», vagyis az osztrák állam jogi fogalma és ehhez mérten jelöltetett ki a kétfejü sasnak és a fekete-sárga zászlónak helye és értelme.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT