AZ ÚJ MAGYAR ÉS A KÖZÖS INTÉZMÉNYEK HASZNÁLATÁRA RENDELT ÚJ CZÍMEREK.

Teljes szövegű keresés

1AZ ÚJ MAGYAR ÉS A KÖZÖS INTÉZMÉNYEK HASZNÁLATÁRA RENDELT ÚJ CZÍMEREK.
A «Budapesti Közlöny» 1915. évi október hó 12. napján megjelent 236. száma a következő legfelső kéziratokat hozta
Ő császári és apostoli királyi Felsége a következő legfelső kéziratokat méltóztatott a legkegyelmesebben kiadni:
Kedves Báró Burián!
Attól a szándéktól vezettetve, hogy az osztrák-magyar monarchia közös intézményeinek használatára a közjogi viszonyoknak megfelelő czímerről gondoskodjam, az Ausztriának és Magyarországnak Házam czímere által egybekötött czimereiből álló közös czímert a mellékelt leiráshoz és rajzhoz képest megállapitom és Önt az uj czímernek a közös kormányhatóságoknál és a külügyi szolgálatban való alkalmazása iránt szükséges további intézkedések megtételére utasitom.
Kelt Bécsben, 1915. évi október hó 11 -én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
Báró Burián István s. k.
Kedves Gróf Tisza!
Házam és a külügyek miniszteréhez a másolatban idezárt kéziratot intéztem.
Kelt Bécsben, 1915. évi október hó 11-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
Gróf Tisza István s. k.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT