ASPREMONT-RÁKÓCZY UTÓDOK.

Teljes szövegű keresés

145ASPREMONT-RÁKÓCZY UTÓDOK.
Lotharingia határaitól nem messze, Metz mellett fekszik Aspremont várkastélya romokban. A kastély és grófság ősi urait a hagyomány a római Attestini (vagy Este) családtól származtatja. De ha az Este-féle származás nem is volna igaz, a család akkor is a legfényesebbek és legrégiebbek egyike. Ivadékai nevet szereztek a történelemben, de leghiresebbé vált köztük az az Aspremont Dániel, Orthe algrófja, a ki mint Bayonne kormányzója IX. Károly királynak a protestánsok kiirtását elrendelő parancsára 1572-ben, a szent Bertalan éj esztendejében azt felelte, hogy: «az egész kormányzóságban csupa jó polgárt és vitéz katonát találtam, de egyetlenegy hóhért sem!»
Magyarország közéletében Aspremont-Lynden Ferdinánd Góbert gróf játszott szerepet, mint Rákóczy Julianna Borbála hgnő férje, a kinek virágzó utódjaiban a Felső Vadászi Rákóczyak, a Somlyai és az Ecsedi Báthoryak, a Zrinyek és Frangepánok szinte mesébe illő hősiességü és hazafiasságu nemzetségeinek dicső vére egyesült. A Rákóczyak ősvonalát az 1200 táján élt Csépánig dr. Wertner Mór mutatta ki, de alig ismeretes, vagy pedig hiányosan és hibásan ismeretes nálunk az Aspremont-nemzetség. A sok tévedés szükségessé teszi, hogy az Aspremont-háznak magyar főrendekké vált vonalát megismertessük. Első ismert ősük:
1. Szigfrid gróf Lotharingiában, élt 700 körül. Fia:
2. Theobald gróf, † 762. Neje: de Barville Ágnes. Fia:
3. Szigfrid gróf. Neje: Mechtild moselvidéki hgnő (?). A meroving frank királyok törzsapjának, Merovech (Merwig, Merovćus) frank királynak († 460) a monda egy öccsöt tulajdonit: Sigimer hget, a kinek unokája, Ansbert († 570) a Moselvidék első herczege volt. Ansbert a meroving I. Chlotár frank király leányának Blitildis hgnőnek volt a férje. Unokájának: Szent Arnulf († 641) metzi püspöknek és a szász eredetü Dodának legidősbik fia: Szent Klodulf metzi püspök Ardennes grófjainak és Lotharingia kihalt ősi herczegeinek lett a törzsapja. A középső fiu: Ansegisil hg († 685) Nagy Károly császár nagyapjának, Martell Károly frank hgnek volt a nagyapja s igy első külön őse a Karoling frank királyoknak. Végül a legifjabbik fiu: Selodulf († 718) a Moselvidék herczegeinek és Scheldemellék őrgrófjainak a törzsapja. Selodulf fia: Márton, ezé Lambert, Lamberté pedig Loher (Lothár) hg († 809), a kinek fiától: Frigyestől Salm grófjai és általuk Lotharingia későbbi herczegei (tehát I. Ferencz József királyunk is) és Salm mai összes hercegei származnak, mig leánya: Mechtild, Szigfrid gróf neje, az Aspremont grófok ősanyja. Fia:
4. Theobald gróf, † 827. Neje: Salm (??) Beátrix grófnő. Fia:
5. Szigfrid gróf, 840. Neje: de Briey Berta. Fia:
6. Theobald gróf. Neje 870: Erzsébet, de Bolon (Boulogne vagy Bologna?) Henrik leánya. Fia:
7. Odvin gróf. Neje 895: Mechtild, de Grandpré Henrik leánya. Fia:
8. Theobald gróf. 2. neje: d’Ancona (?) Lukréczia őrgrófnő. Fia:
1469. Dolin gróf, † 997. Neje: de Chimay Margit. Fia:
10. Albert, Aspremont grófja 995. Neje: Ida, de Briey Theobald gróf leánya. Fia:
11. Aspremont Arnold gróf. Neje: Arlon Mechtild grófnő, I. Walram d’Arlon grófnak, a Limburg és a későbbi Luxembourg herczegi házak (tehát Zsigmond és igy I. Ferencz József magyar királyok) ősének testvérnénje. Fia:
12. Aspremont Albert gróf. Neje: Margit, de Thionville Tódor gróf leánya. Fia:
13. Aspremont Arnold, Lynden grófja, † 1150. Neje 1120: Cuylenburg (Culemburg) Ilona, Lynden örököse. Fia:
14. Lynden Vilmos gróf, † 1186. Neje Mömpelgard (Montbéliard) Ágnes grófnő. Szent Klodulf († 718, 1. a 3. sz. a.) metzi püspök utódjai közül Rorich gróf, Ansdrude férje, apja volt Wigerichnek, Triergau, Bedgau és Ardennergau grófjának, Aachen palotagrófjának (Pfalzgraf), a kinek fia: I. Frigyes, Bar grófja és Felső-Lotharingia herczege lett († 990). I. Frigyes herczeg, a Capet, Valois és Bourbon-házak ősének: nagy Hugó párisi grófnak, franciai és burgundi herczegnek († 956) és szász Hadvig német királyleánynak leányát: Beátrix (Emma?) hgnőt vette nőül 954-ben. Fiuknak: I. Detre (Dietrich, Theodorich) felső-lotharingiai herczegnek († 1026) fia: II. Frigyes, Felső-Lotharingia herczege († 1033) II. Rákóczy Ferencz fejedelem és I. Ferencz József király őseinek: (Lahngau-Wetterau) II. Hermann sváb herczegnek († 1003) és Welf Gerberga burgundi királyleánynak leányát: Matild hgnőt († 1035 előtt) vette nőül. Leányuk: Zsófia († 1093) hgnő, 1033–1093 Bar grófnője, de Mousson Lajoshoz († 1065), Mousson és Mömpelgard grófjához, Mömpelgard grófjainak, Bar grófjainak és herczegeinek, Luxembourg grófjainak és herczegeinek, Pfirt grófjainak és a Habsburgoknak őséhez ment nőül. Egyik unokájuknak: III. Detrének († 1162), Bar, Mousson és Mömpelgard grófjának leánya: Mömpelgard Ágnes grófnő, mint Montfaucon Richárd gróf özvegye, Lynden Vilmos gróf neje lett. Fiuk:
15. Lynden Flóris gróf, † 1203. Neje: von Wachtendonck Ágnes. Fia:
16. Lynden Vilmos, † 1227. Neje: von Brederode Krisztina. Fia:
17. Lynden Flóris, † 1247. Neje: von Odekerke Ágnes. Fiai:
18. Lynden Detre, † 1266. Első neje: de Renesse Hedvig. Második neje: de Montfort Margit. Egyiktől fia:
19. Lynden Detre, † 1300. Neje: von Herlaer Ágnes. Fia:
20. Lynden Detre, † 1368. Neje: von Keppel Irmingárdisz. Fia:
21. Lynden István † 1400 Neje: Lynden Erzsébet, Hemmen úrnője 1360–1390. Fia:
18. Lynden de Doornik Borre, † 1327. Fia:
19. Lynden Vilmos, † 1361. Leánya:
20. Lynden Erzsébet, Hemmen úrnője 1360–1390. Férje: Lynden István, † 1400. Fia:
22. Lynden Detre, Hemmen ura, † 1437. Negyedik neje: von Wintzen Aliza bárónő. Fia:
23. Lynden János, Hemmen ura, † 1473 Neje: von Dornick (Doornik) Fulvina grófnő. Fia:
24. Lynden István, † 1507. Neje: von Bronchorst Valpurgisz. Fia:
25. Lynden Detre, Dormael ura, † 1560. Neje; von Eldern Mária. Fiai:
26. Lynden-Froidcourt Róbert gr. Neje: von Engeneuland Mária bárónő. Fia: 27. Lynden Károly Ernő, Dormael várgrófja. Neje: von Prain Katalin. Fia:
28. Lynden-Froidcourt Ferdinánd gr. Neje: de Reide Izabella. Fia:
29. Aspremont Károly Ferenc gr. Neje: Aspremont Mária Ágnes grófnő. Fia:
26. Lynden Hermann, Reckheim (1556) és Ryckholt (1590) grja, † 1603. Neje: de Châteauvilain Mária. Fia:
27. Lynden-Reckheim Ernő gr., 1583–1636. Neje (1609): de Bonnivet-Crévecoeur Anna Antonia. Fia:
28. Lynden-Reckheim Ferdinánd gróf, 1611–1665. Neje (1643): Fürstenberg-Heiligenberg Erzsébet tartománygrnő, 1621–1662. Fürstenberg Egón tartománygrófnak († 1635) és Hohenzollern-Hechingen Anna Mária hgnőnek(† 1635) leánya, az Árpádok és a Habsburgok vére. Gyermekei:
29. Aspremont Mária Ágnes grófnő. Férje: Aspremont Károly Ferencz gróf. Fia:
29. Ferdinánd Góbert Lynden-Reckheim grja, sz. 1643, Aspremont-Lynden grja 1676, római szent birodalmi gróf,1684, † 1708. Második neje (1691): Felső-Vadászi Rákóczy Julianna Borbála hgnő, I. Rákóczy Ferencz fejedelemnek († 1676) és gr. Zrínyi Ilonának († 1703) leánya. Fia:
30. Aspremont József gr. Neje (1730): Esterházy Teréz hgnő, a kit Nagy Iván (Magyarország családai), Kiss Bálint (Az Árpádok fejedelmi vére) és dr. Wertner Mór (Erdélyi Muzeum, 1898: A Rákóczyak családi történetéhez) hibásan adnak ki Aspremont-Lynden Károly Gobert gr. († 1749) nejének. Kihalt! †
30. Aspremont-Lynden Károly Gobert gr., 1703–1749. Neje (a kit Nagy Iván, Kiss Bálint és dr. Wertner Mór hibásan Esterházy Teréz grófnőnek a Pallas nagy lexikona pedig szintén hibásan Korozsova grófnőnek mondanak): Kokorzowa von Kokorzowetz Eleonóra Franciska grnő, † 1747, Kokorzowa Péter Ferenc gr. leánya. Az ő két gyermekük Wolkenstein-Trostburg Gáspár Páris grnak († 1774) és Thurn-Taxis Anna Franciska grnőnek († 1773) két gyermekével házasodott össze, úgy hogy mind a két pár gyermekeinek közös négy nagyszülője van (nyolcz helyett). Aspremont-Lynden Károly Gobert gr. és Kokorzowa Eleonóra Franciska grófnő két gyermeke.
31. Aspremont-Lynden János Gobert gróf, 1732–1805. Neje: Wollkenstein-Trostburg Mária Franciska grnő, 1734–1793. Wolkenstein-Trostburg Gáspár Páris gr. († 1774) és Thurn-Taxis Anna Franciska grnő († 1773) leánya. Fia:
32. Aspremont-Lynden és Baindt János Gobert gr. 1757–1819. Neje: Batthyány Regina grnő, gr. Batthyány Ádám († 1782) és Esterházy Anna grnő († 1757) leánya. Leánya:
33. Aspremont-Lynden és Baindt Mária Ottolina Gobertina grófnő, 1787–1866. Férje 1807: Monyorókeréki és Monoszlói gróf Erdődy György, 1785–1859.Virágzó utódjaik:
Aspremont-Erdődy.
31. Aspremont-Lynden Anna Erzsébet grnő, † 1805. Férje (a kit Nagy Iván és Kiss Bálint hibásan Falkenstein N. grófnak neveznek, holott ekkor már nem is léteztek Falkenstein grófok): Wolkenstein-Trostburg Páris Ignác gróf, Wolkenstein-Trostburg Gáspár Páris gr. († 1774) és Thurn-Taxis Anna Franciska grnő († 1773) leánya. Virágzó utódjaik:
Aspremont-Wolkenstein.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT