6. PARASZTH ÁGAZATA.

Teljes szövegű keresés

6. PARASZTH ÁGAZATA.
A Paraszth név itt kétségkívül kereszt- vagyis személynév. Ennélfogva véleményünk szerint az ehhez fűzött genealogiai történet alaptalan állitás.*
* Különösen a gróf Csáky családról szerkesztett kézirati genealogiákon áll azon állítás, hogy a Csák genus egy tagja vétség miatt nemességét vesztette volna el, s utóbb ismét visszanyerte, és ennek ága neveztetett volna Paraszt Csáknak.
Az bizonyos, hogy a Csák genus egyik ágazata erről mint vál-törzsről neveztetett oklevelileg; azonban ennek ivadékáról is biztosan keveset tudunk, csakis azon Ugrin nevű fiát ismerjük, ki már 1291-ben is mint szerzetes (ex ordine Praedicatorum) és azután még gyakrabban fordul elő az oklevelekben, mint Ugrinus filius Parasth de genere Chak.*
* Fejér VI. 1. 144. Wenzel X. 47. 49. stb. Knauz Monumenta Eccl. Strigon. II. 286. 289. 290.
Tovább származtatni ezen ágazatot is hiteles oklevelek adatainak hiánya gátolja.
***
Ennyi az, a mit eddig közrebocsátott okleveles gyűjteményeink alapján a Csák nemzetség (genus) ágazatairól kinyomoznunk ezúttal sikerült. Egyes személyek még, mint példáúl Merhardnak 1269-ben élt fia Germán* (s lehet több is) említetlenűl maradtak. De a figyelmes utánnyomozó észre fogja venni az óvatosság azon mértékét, melylyel a vizsgálódás összeállításában eljártunk, és melylyel a tévedések kikerülése végett majdan nyomozó utódunknak is eljárnia fog kelleni; a mi hogy mennél több sikerrel s mielőbb bekövetkezzék, történelmünk kegyelőinek bizonyosan buzgó óhajtása.
* Fejér IV. 2. 492.
NAGY IVÁN.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT