Munkanélküliség

Teljes szövegű keresés

Munkanélküliség

 

A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint* ( ezer fő) A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint (ezer fő) Nyilvántartott munkanélküliek, megyénként A nyilvántartott munkanélküliek száma és megoszlása állománycsoportok szerint (1996. dec.) A nyilvántartott munkanélküliek és a betöltetlen álláshelyek száma állománycsoportok és terület szerint (ezerben), az év végén Nyilvántartott munkanélküli pályakezdők száma és aránya A munkanélküli-ellátással kapcsolatos fontosabb adatok iskolai végzettség szerint A munkanélküli-ellátásban részesülők záró létszáma a segélyezés időtartama szerint A munkanélküli ellátásban részesülők száma a havi bruttó segély nagyságcsoportja szerint Fogyasztói kosár Kelet-Európában, valamint Ausztriában 1996 decemberében: mennyit dolgozik egy-egy termékért és szolgáltatásért a… Nominál- és reálbér, reáljövedelem Fogyasztói árindex A mezőgazdasági termékek felvásárlásának árindexei Fogyasztói árindex a termékek és szolgáltatások főbb csoportjai szerint Az összes háztartás egy főre jutó évi kiadásának szerkezete, % A leggyakoribb háztartástípusok havi létminimumértéke*, Ft Fogyasztói átlagárak (Forint) A 14 éves és idősebb népesség megoszlása társadalmi rétegek között 1995-ben Az egy főre jutó átlagos évi háztartási jövedelem társadalmi rétegenként, 1993-1995 Fogyasztás A szegény egyének megoszlása Az egyének szegénységhelyzete különböző szegénységhatárok szerint ( 1992–1995) Az egyének 1992 és 1994 közötti szegénységútja az 1995-ös szegénységhelyzet szerint A népesség megoszlása az egyes jövedelmi osztályok között 1992-ben és 1995-ben Az egyes jövedelmi osztályokból „kiáramlók” megoszlása az elmozdulás távolsága szerint 1992–1993 és 1994–1995 között Az 1992-es jövedelmi osztályokba tartozók megoszlása 1995-ös jövedelmi osztályhovatartozásuk szerint (kiáramlási arányszámok) A hó végi pénzzavar előfordulásának gyakorisága 1992 és 1995 között A háztartások költségvetésének szűkössége 1992 és 1995 között (az egyes tételek esetén válságba került háztartások aránya) Az egyes jószágokat gond nélkül megvásárlók, a szükségesnél kevesebbet és a semmit nem költő háztartások aránya 1992-ben és 1994-… A családok megoszlása aszerint, hogy hányszor kerültek fogyasztási válsághelyzetbe 1992–1995 között (N=2002) A családok megoszlása aszerint, hogy hányszor tudtak „gond nélkül” fogyasztani 1992 és 1995 között (N=2002) Megtakarítói dinamika 1992 és 1995 között (N=1779) A 18–60 éves népesség átlagos napi időbeosztásának alakulása, perc Az aktív keresők megoszlása ágazatok és szektor szerint (százalékban) A 18-60 éves népesség átlagos napi időbeosztásában háztartási munkára fordított idő változásai nemek szerint, perc A 18–60 éves népesség átlagos napi időbeosztási szokások változásai nemek szerint, perc A teljes és részidős magángazdaságok megoszlása 1994-ben A gazdaságok földterület szerinti megoszlása, 1992, 1995 (%) Az összes földterületen belül A földterület nagyságának változása 1992-95 között néhány társadalmi és gazdasági jellemző szerint, 1995 (%) A költségek megoszlása és a földterület változása 1992–1995 között (%) A népesség és család jelzőszámai Az oktatás jelzőszámai A foglalkoztatás jelzőszámai A fogyasztás jelzőszámai A lakáshelyzet jelzőszámai Az egészségi állapot jelzőszámai Az időfelhasználás és életmód jelzőszámai A művelődés jelzőszámai A deviancia jelzőszámai A társadalmi szerkezet jelzőszámai A lakossági jövedelmek jelzőszámai

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT