Tiszai Vegyi Kombinát

Teljes szövegű keresés

Tiszai Vegyi Kombinát
Címe: 3581 Leninváros. Gyárak (telepek): Budapesti Kirendeltség, 1052 Bp., Pilvax köz 2–4.; Hotel Olefin, Leninváros. Márkanév: Mozaik, Durol, Pavolin, Koralkyd, Gemini, Orkán, Wallkyd, Tipox, Tilatex, Tivebond, Tipolen, Tippien, Biafol, Tipelin. Fontosabb termelési ágak, termékek: festékek, műtrágyák, műanyag-alapanyagok (polietilén, lineáris polietilén, polipropilén), polimerek; polietilén tasakok, hordtáskák, zsákok, agrofólia, zsinegek, gégecső; geotextília.
Vezetői: Pintér Imre (vezérigazgató); Sipőcz Lajos, dr. Kriszt Gyula, Várhegyi Miklós, Nagy László, Kelemen Lajos, Pálfi Sándor (vezérigazgató-helyettesek). Vezetési struktúra: Irányítását 30 főből álló vállalati tanács látja el.
Fontosabb gazdasági mutatók (1988): vagyon 12 729,1 M Ft; értékesítés nettó árbevétele 26 500,1 M Ft; konvertibilis export árbevétele 8587,0 M Ft; rubelexport árbevétele 1172,6 M Ft; tiszta eredmény 2540,1 M Ft; teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos létszáma 6526 fő; évi átlagos összes kereset 197 904 Ft/fő; évi átlagos összes kereset az ágazat átlagához képest 146,1%.
A vállalat rövid története: 1961-ben kezdte meg a termelést a kombinát első üzemelő egysége, a festékgyár. A műtrágyagyárat 1964-ben helyezték üzembe. A műanyaggyár alapjait 1966-ban rakták le. A polietiléngyár 1970 óta üzemel. Az 1970-ben megkötött magyar–szovjet olefinegyezmény alapján a kombinát hosszú távú nemzetközi kooperációban vesz részt, közvetlen termékvezeték köti össze a szovjetunióbeli kalusi „Klórvinil” Termelési Egyesüléssel, amelybe – az egyezménynek megfelelően – etilént szállítanak. A petrolkémiai jelleg kialakításának bázisa az 1975-ben megvalósult, etilént termelő olefingyár. Ennek termelésére épül a műanyagalapanyag-gyártás és -feldolgozás. Az első polipropiléngyár üzembe helyezése 1978-ban fejeződött be; a növekvő kereslet kielégítésére létesített újabb gyár 1983-ban kezdett el termelni. A kombinát újabb beruházását, a lineáris polietiléngyárat, 1986-ban helyezték üzembe. 1987 óta termel a nem szőtt textíliákat előállító geotextíliaüzem. Új profil a szupervékony BOPP fólia gyártsa, e területen 1988-ban jelentős kapacitásbővítés történt. 1989-ben lépett üzembe a harmadik polipropiléngyár. Ennek technológiája a legkorszerűbb, és lehetővé teszi a műszaki műanyagnak számító nagy etiléntartalmú blokk kopolimerek előállítását is. Most épül ki a kombinát számítógépes irányítási rendszere. A vállalat közel 50 országgal áll üzleti kapcsolatban; árbevételének közel egyharmada exportból származik, a szocialista országokba államközi egyezmények keretében petrolkémiai alapanyagokat exportál, a tőkés piacokra pedig polipropilén-granulátumot, lineáris polietilén-granulátumot, műtrágyát és feldolgozott műanyag termékeket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT