X. Felsőoszkó község közgyűlésének határozata Alsó- és Felsőoszkó egyesítésének ügyében (1937. április 20.)

Teljes szövegű keresés

X. Felsőoszkó község közgyűlésének határozata Alsó- és Felsőoszkó egyesítésének ügyében (1937. április 20.)
V. Tárgy: Felső és Alsóoszkó községek egyesítése és ezzel kapcsolatban az olaszkai és felsőoszkói körjegyzőség összevonása.
Körjegyző ismerteti a m. kir. Belügyminiszter úr 102929/1926 III. b. és Vasvármegye alispánja 1803/1937 számú rendeletét, amely szerint Felsőoszkó és Alsóoszkó községek egyesítése tárgyáben határozni kell, részletezni kell azokat az okokat, melyek az egyesítést, vagy tagadó esetben az önálóság fenntartását indokolják. – Körjegyző bemutatja a vármegyei számvevőség által a községek egyesítése esetén elkészített I. és az olaszkai és a felsőoszkói körjegyzáségek összevonása esetén elkészített II. számú próbaköltségvetéseket. – Előterjeszti határozati javaslatát.
A képviselőtestület meghozta egyhangúlag a következő véghatározatot.
Véghatározat
A képviselőtestület egyhangúlag kimondja, hogy sem a községek egyesítésébe sem a felsőoszkói és olaszkai körjegyzőségek egyesítésébe bele nem egyez. – Feltétlenül kívánja, hogy maradjon fenn az eddigi állapot.
Indokok
Az elkészített próbaköltségvetés téves, mivelé a vármegyei számvevőség abba Molnár László illetményeit vette fel, holott nyilvánvaló hogy nevezett körjegyző a folyó évben nyugalomba vonul és el nem képzelhető, hogy helyette a VIII. fizetési osztályba tartozott körjegyző választatnék meg. A község képviselőtestülete habr nyilvánvalóan tudta és tudja, hogy a régi úrbéres birtokosságnak a jelenlegi politikai község nem jogutóda, de hogy a községi pótadót csökkentve az összes földbéreket és vadászati haszonbért felvette a költségvetésbe, ha azonban a 2 község egyesítése kimondatnék, már most kijelenti, hogy sem a földbéreket, sem a vadászati haszonbért a költségvetésbe felvenni nem engedi.
A vármegyei számvevőséggel szemben a képviselőtestület a próba költségvetéseket a következőleg készítette el és állapítja meg:
Ezekből kitűnik, hogy a legszerencsésebb megoldás a mai állapot fenntartása. – Indokolja ezt a község érdeke, mert a mai állapot megváltoztatása egy fillér megtakarítással sem járna.
De indokolja a jelenlegi állapot fenntartását, hogy helyben van vasút, helyben van posta, helyben van az iskola, de helyben van a plebánia is. – A község szin tiszta róm. Kath. Község. –Határa a községnek természetes vonallal patakkal van elválasztva Alsóoszkó községtől. – Vasvár járási székhely könnyen megközelíthető, mert a Graz-Budapesti országút szeli keresztül a községet. – Indokolja az eddigi állapot fenntartását nem csak a fent kimutatott takarékosság, hanem a község fejlesztése és előbbre vitele is.
Mindezen okoknál fogva, a 2 község egyesítését megtagadni kellett azért is, mivel a 2 község 1 utcával egész hosszában éjszak-délre épült és így alsóoszkóval együtt több mint 3 kilométer hosszu, már pedig ilyen építkezés mellett egyesítéssel a köznek megfelelően 1 bírónak ellátni nem lehetne. – Ragaszkodik Felsőoszkó ahhoz, hogy a 2 község esetleges összevonása esetén a székhely Felsőoszkó községben legyen.
(Eredeti, kézzel írott jegyzőkönyv: VaML A felsoszkói körjegyzőség iratai. Felsőoszkó község közgyűlésének jegyzőkönyve 1917–1940. Eredeti helyesírással.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT