III. Nagy Lajos király Pető fia Miklós birtokait Miklós zágrábi püspöknek adományozza (1355. október 6.)

Teljes szövegű keresés

III. Nagy Lajos király Pető fia Miklós birtokait Miklós zágrábi püspöknek adományozza (1355. október 6.)
(Részletek)
Lajos, Isten kegyelméből Magyarország királya híveinek, a vasvári káptalannak üdvözletet és üdvöt!…
Figyelembe véve kedvelt hívünk, a Krisztusban tisztelendő Miklós Zágrábi püspök úr, királyi udvarunk alkancellárának feddhetetlen hűségét, amelyet irányunkba állhatatosan tanúsított … hogy az ő szolgálatait némileg viszonozzuk, a nagymákfai Pető fia Miklósnak, akiről azt mondják, hogy unokatestvérét, Bekét mint testvérgyilkos kegyetlenül meggyilkolta, összes birtokát és birtokrészét, bárhol is legyenek azok országunkban, akár örökösödési jogon, akár más jogon illették meg magát Pető fia Miklóst, bármelyik vármegyében is legyenek és bármely néven nevezzék is őket, különösen is a Nagymákfa (Nogmakua), Oszkó(Ozkou), Mihalóc (Mychalouch), Dolina(Dolina), Bokrács (Volkarach) és Ivanóc (Iovanoch) nevű birtokokat, amelyekről úgy tűnik, hogy a unokatestvérének Bekének említett megölése miatt a mi adományozásunk alá esnek, új adomány címén a fent nevezett püspök úrnak adjuk, adományozzuk és átengedjük, hogy örökre és visszavonhatatlanul birtokolja és tartsa meg mások jogainak sérelme nélkül. …
Kelt Budán, Szent Mihály arkangyal ünnepének nyolcadán, az Úr ezerháromszázötvenötödik évében.
(Latin nyelvű oklevél, átírva a vasvári káptalan 1355. október 20-i jelentésének két eredeti példányában. A Festetics-levéltárban. MOL DL 91. 479, 91.480. A szerző fordítása. – Az eredeti névalakok zárójelben.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT