Forrai Eszter (1938–)

Teljes szövegű keresés

Forrai Eszter (1938–)
Forrai Eszter a budapesti egyetemen szerzett magyar-orosz szakos tanári oklevelet, 1962-ben telepedett le Párizsban, tanárként dolgozik. 1969-ben a londoni Szepsi Csombor Kör kiadásában jelent meg Faágak tánca című kötete, 1972-ben a müncheni Etana kiadásában Napóra mögött címmel adta közre verseit. Költészetében érzelmi életének rezdüléseiről ad bensőséges képet, a szerelmi várakozást és beteljesülést szólaltatja meg. A magyar költészet hagyományait követi, finoman megmunkált képeket használ, rövid sorokban, alig néhány soros versekben ad jelzést élményeiről. Az élet nélkülözhetetlen részének tekinti a költészetet: "fogadd a verset / Kenyér és víz helyett" – zárja le második verseskötetét (Kenyér és víz).
Tolvaly Ferenc (1953–) első verseskötete Benső végtelen (München 1979) címen jelent meg.
A Magyar Műhely régóta gyűjtőfogalom, több irányú tevékenység jelölésére szolgál: a név alá folyóirat, könyvkiadó, alkotói és műfordítói munkaközösség, művészeti mozgalom egyformán tartozik. A középgenerációs életkort elért magyar értelmiség egyik legjelentősebb csoportja szoros kapcsolatot tart fenn a Mikes Kelemen és a Szepsi Csombor Körrel, együttműködik az anyanyelvi kultúra ébrentartása ügyén dolgozó párizsi Magyar Egylettel, de francia nyelvű lapja, a d'atelier révén jelen van a nemzetközi avantgarde mozgalmak körében is. A d'atelier fordítói munkacsoportja Kassák, Szentkuthy Miklós, Pilinszky János, Mészöly Miklós, Tandori Dezső írásait tolmácsolta, és magyar avantgarde dokumentumokat ültetett át franciára. Philippe Dôme és Papp Tibor fordításában Kassáknak A ló meghal, a madarak kirepülnek című költeménye jelent meg (Le cheval meurt les oiseaux s'envolent. Montpellier 1971). Nagy Pál és Papp Tibor részt vett Mallarmé Un coup de dés jamais n'abolira le hasard (Évry 1980) című költeményének a d'atelier csoport tagjai által kommentált és a költő eredeti tipográfiai elképzeléseit híven megvalósító kiadásában.
A Magyar Műhely jelenlegi szerkesztői triásza – Nagy Pál, Papp Tibor, Bujdosó Alpár – az új avantgarde vizuális szöveg-irodalmának eltökélt híve, elméletírója és kísérletezője.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT