Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Sőtér István: Berda József. S. I.: Négy nemzedék. 1948. 112–113. és Tisztuló tükrök. 1966. 264– 265. – Jankovich Ferenc: Égő évek fölé. SzabSzó 1949. máj. 25. – Kovalovszky Miklós: Berda József: Élj és énekelj! ÚH 1955. 3. sz. – Vajda Miklós: Berda József: Élj és énekelj! Csill 1955. 2126–2129. – Kiss Ferenc: Berda József: Így igaz! ÚÍ 1961. 958–960. – Rónay György: Az olvasó naplója. Berda József: Így igaz! – Ostor és olajág. Vig 1961. 749–755. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 75–87. – Cseres Tibor: Berda József: Égni! Elégni! ÉI 1965. 1. sz. – Györe Imre: Berda József: Magamhoz méltón. MNemzet 1965. dec. 19. – Horváth Zsigmond: Egy félreértett költőről. ÚÍ 1965. 509–511. – Koczkás Sándor: Égni! Elégni! Nszab 1965. febr. 19. – Pálmai Kálmán: Írói arcképek: Berda József. A Könyv 1965. 134–135. – Pálmai Kálmán: Berda József: Égni! Elégni! A Könyv 1965. 5. sz. 108. – Pomogáts Béla: Égni! Elégni! Kr 1965. 2. sz. 50–51. – Szabolcsi Gábor: Égni! Elégni! Kort 1965. 1166–1167. – Angyal Endre: Emléksorok Berda Józsefről. Je 1966. 847–849. – Antalffy Gyula: Vándorének. Barangolások Berda Józseffel. MNemzet 1966. aug. 14. – Bor Ambrus: A címer felirata. ÉI 1966. 15. sz. – Cseres Tibor: Berda József emlékezete. ÉI 1966. 28. sz. – Galsai Pongrác: Berda József: Magamhoz méltón. Kort 1966. 1821–1822. – Jánosy István: Emléksorok Berda Józsefről. Kort 1966. 1818–1820. – Kabdebó Lóránt: Magamhoz méltón. ÚÍ 1966. 124–125. – Tóth Béla: Berda József: Magamhoz méltón. Alf 1966. 5. sz. 82–83. – Kónya Lajos: A költő emléke. ÉI 1967. 8. sz. Várkonyi Nándor: Emlékezés Berda Józsefre. Életünk 1967. I. 82–92. – Juhász Ferenc: Berda József sírkövénél. ÉI 1968. 29. sz. és J. F.: Vázlat a mindenségről. 1970. 78–82. – Kovalovszky Miklós: Barátunk, Berda Jóska. Je 1968. 1033–1035. – Fodor József: Berda József hetven esztendeje. ÉI 1972. 5. sz. – Kovalovszky Miklós: Berda József utca 31. Nszava 1972. jan. 30. – Zelk Zoltán: Isten szegényeinek gazdag seregében. ÉI 1972. 5. sz. és Z. Z.: Féktávolságon belül. 1973. 297–299. – Angyal Endre: Berda József: Száguldj, szabadság! Kr 1974. 8. sz. 22–23. – Gyergyai Albert: Berda József: Száguldj, szabadság! Kr 1974. 8. sz. 23. – Illés Lajos: Berda József. I. L.: Kezdet és kibontakozás. 1974. 190–195. – Kovalovszky Miklós: Költőarc szembenézetben. MNemzet 1974. aug. 2. – Lengyel Balázs: Élmény-gazdálkodás. ÉI 1974. 34. sz. és L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 199–208. – Mátyás Ferenc: Berdával a grófi pusztán. Kr 1974. 6. sz. 10–11. – Pomogáts Béla: Lázadó költő. Nszava 1974. júl. 28. – Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra. Napj 1974. 3. sz. 7. – Bárdosi Németh János: Vadrózsa ága. – Fény és árnyék. B. N. J.: Utak és útitársak. Szombathely 1975. 230–246., 384–386. – Pomogáts Béla: Berda József bátorsága. ÚÍ 1975. 74–80. és P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 340–354. – Rónay László: Angyal a purgatóriumban. Berda József arcképéhez. R. L.: Hűséges sáfárok. 1975. 77–92. – Sinka Erzsébet: A gyógyítás dicsérete. Jegyzet Berda József hátrahagyott verseihez. ÚÍ 1975. 9. sz. 8–9. – Galsai Pongrác: Költő rövidnadrágban. G. P.: A besurranó szerkesztő. 1976. 79–93. – Kovalovszky Miklós: Berda Jóska levelesládájából. ÉI 1976. 35. sz. – Kormos István: Szent Ferenc Újpesten. ÉI 1977. 6. sz. – Rónai Mihály András: Emléksorok Berda Józsefről. Nszab 1977. febr. 1. – Szeberényi Lehel: Berda Jóska mosolya. Kr 1977. 2. sz. 15. – Berda 282Józsefről Zelk Zoltánnal. Bihari Sándor televíziós beszélgetése. Látóh 1978. 4. sz. 184–186. – László Gyula: Szigligeti árnyak. A hegyek szerelmes vándora. Nszava 1978. febr. 4. – Tandori Dezső: "Hogy ne legyen soha megállás az isteni derű szüntelen dicséretében." ÚÍ 1979. 10. sz. 82–87. – Vargha Kálmán: "Gyarló örömök boldog énekese." ItK 1979. 134–154. – Illés Lajos: Berda József "gyomoridegessége". Kort 1980. 769–774. és I. L.: Titkos fiók. 1981. 171–183. – Rövidnadrágban a Parnasszusra. Nszava 1980. márc. 30. – Versről versre. Berda József: Képzelődés. A versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszélget. Je 1980. 415–422. – Vargha Kálmán: Berda József alkotásai és vallomásai tükrében. 1982.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT