Irodalom

Teljes szövegű keresés

417Irodalom
Bóka László: Margitszigeti elégia. Budapest 1946. 36. sz. – Bóka László: Versek, végre versek. ÚjMo 1946. 8. sz. – Lengyel Balázs: Devecseri Gábor versei. Mk 1946. 112–115. – Zelk Zoltán: Margitszigeti elégia. Szab 1946. 39. sz. – Bóka László: Levél a hegyről. ÚjMo 1947. 5. sz. – Marót Károly: Az Odysseia új fordítása. Vig 1947. 310–311. – Marót Károly: Görög versek. MNyr 1947. 181–183. – Sebők Lajos: Görög versek. Ttáj 1947. 10. sz. 45–47. – Szentkuthy Miklós: Levél a hegyről. Mk 312–313. – Vargha Kálmán: Budapest tündérváros. So 1947. 383–384. – Weöres Sándor: Devecseri Gábor új verseskönyve. Diár 1947. 90. – Sőtér István: Devecseri Gábor. Vál 1948. 762–763. és S. I.: Négy nemzedék. 1948. 252–253. és S. I.: Tisztuló tükrök. 1966. 297–298. – Szilágyi János György: Homeros. Forum 1948. 70–73. – Aczél Tamás: Terjed a fény. Csill 1950. 30. sz. – Sőtér István: Önkéntes határőr. Csill 1952. 1. sz. – Révay József: Az új magyar Iliász. MNyr 1953. 414–430. – Ritoók Zsigmond: Az új Ílias. ÚH 1953. 4. sz. – Galsai Pongrác: Jövendő tükre. Csill 1955. 1511–1514. – Mészöly Gedeon: Az Odüsszeia magyarra fordításának módszere. Acta Univ. Szeged. Nyelv és Irod. II. 1956. 6–49. – Horváth István Károly: Gondolatok az új magyar Íliászhoz. Nagyv 1957. 1425–1428. – Ritoók Zsigmond: Íliász – Odüsszeia. Antik Tanulmányok 1957. 311–313. – Devecseri Gábor: Még egyszer a Homérosz-fordításról. ViF 1958. 309–322. – Vámosi Pál: Anselmus diák. Ktáros 1958. 308. – Horváth István Károly: Műhely és varázs. ÉI 1960. 11. sz. – Falus Róbert: A poézis titkairól. Nagyv 1961. 601–603. – Koós Ágnes: Homéroszi utazás. ÉI 1961. 50. sz. – Fodor József: Devecseri Gábor: Odüsszeusz szerelmei. MNemzet 1964. ápr. 26. – Horváth Zsigmond: Odüsszeusz szerelmei. Kr 1964. 8. sz. 55–56. – Kispéter András: Devecseri Gábor: Odüsszeusz szerelmei. A Könyv 1964. 6. sz. 221–222. – Falus Róbert: Modern magyar Oreszteiák. Nagyv 1965. 1075–1080. – Horváth István Károly: Az örökkévalóság kétezer éve. Ttáj 1965. 805–808. – Abody Béla: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek. ÉI 1967. 33. sz. – Erki Edit: Devecseri Gábor. ÉI 1967. 8. sz. és Látogatóban. Szerk. Erki Edit. 1968. 279–287. – Rónay György: Az olvasó naplója. Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek. Vig 1967. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 305–309. – Faragó Vilmos: Kulcsszavak. (Csak annyi meleget.) ÉI 1968. 29. sz. és F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 307–311.– Rónay György: Az olvasó naplója. Devecseri Gábor: Csak annyi meleget. Vig 1968. 488–489. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 310–313. – Szerb Antalné: Lágymányosi istenek. ItK 1968. 393–394. – Bor Ambrus: Görög oszlop, gyárkéményekkel. MNemzet 1969. szept. 14. – Hegedüs Géza: Látogatás az isteneknél. ÉI 1969. 48. sz. – Juhász Béla: Csak annyi meleget. Kort 1969. 490–492. és J. B.: Irodalom és valóság. 1977. 339–343. – Keresztury Dezső: Ithaka! ÉI 1969. 26. sz. – Pomogáts Béla: Négy könyv az irodalomról. Kort 1969. 164–166. – Vas István: Horatius olvasásakor. és V. I.: Megközelítések. 1969. 137–140. – Bor Ambrus: Variációk. MNemzet 1970. dec. 20. – Eörsi István: Robbanó kilométerkövek. Kórházi beszélgetés Devecseri Gáborral. MH 1970. dec. 25. – Görgey Gábor: Amennyire lehet, nem ölünk. ÉI 1970. 48. sz. – Hámos György: Hol áll meg a csillag? Nszab 1970. nov. 1. – Rónay György: Horatius körül. Nagyv 1963. 1. sz. 109–119. és R. Gy.: Fordítók és fordítások. 1973. 123–150. – Vas István: Átváltozások. ÉI 1970. 44. sz. – Angyal Endre: Emléksorok Devecseri Gáborról. Életünk 1971. 413–416. Bárány László: Kalauz Homéroszhoz. Ttáj 1971. 875–876. – Boldizsár Iván: Ékezet és virág. ÉI 1971. 32. sz. és B. L: A szárnyas ló. 1975. 314–317. – Falus Róbert: "Non omnis moriar…" Nagyv 1971. 1557–1562. Hubay Miklós: Az eposz eleje és vége. ÉI 1971. 32. sz. és H. M.: Aranykor. 1972. 204–209. – Karinthy Ferenc: Istenek gyermeke. Kort 1971. 1601–1603. – Keresztury Dezső: Devecseri Gábor sírjánál. Kort 1971. 1600–1601. – Pollner György: Devecseri és az antifasiszta diákmozgalom. ÉI 1971. 35. sz. – Rónay László: Kalauz Homéroszhoz. Nagyv 1971. 1087–1089. – Somlyó György: A barátság zsenije. ÉI 1971. 32. sz. – Somlyó György: Strófák egy gyermekszerelemről. Vallomások a Nyugatról. 1971. 151–156. – Szilágyi János György: A boldog költő. ÉI 1971. 32. sz. – Szörényi László: Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz. Kr 1971. 10. sz. 38–41. – Alföldy Jenő: Alkalom játékra. ÉI 1972. 22. sz. – Cynolter Károly: Devecseri Gábor: Bikasirató. Alf 1972. 3. sz. 83–84. – Falus Róbert: Menandros és Mozart varázsa. Nagyv 1972. 1087–1089. – Futaky Hajna: Költészet és megismerés. Je 1972. 853–857. – Kartal Zsuzsa: Devecseri Gábor: A mulandóság cáfolatául. MNemzet 1972. máj. 14. – Keresztury Dezső: Vázlatok egy költő arcképéhez. Je 1972. 617–618. – Lukácsy András: Állatok, versek játékok. MH 1972. máj. 27. – Cs. Nagy István: 418Állatkerti útmutató. Életünk 1972. 380–383. – Ortutay Gyula: Devecseri Gábor emlékezete. Életünk 1972. 358–360. és O. Gy.: Fényes, tiszta árnyak. 1973. 338–343. – Somlyó György: A hátrahagyott versek elé. MH 1972. márc. 5. – Abody Béla: Devecseri Gábor. A. B.: Félidő. 1973. 103–112. – Falus Róbert: Beszakad az idő. Nszab 1973. febr. 4. – K[artal] Zs[uzsa]: Devecseri Gábor: Beszakad az idő. MNemzet 1973. ápr. 8. – Lakatos István: Az antitragikus költő. ÉI 1973. 6. sz. – Lakatos István: Devecseri műhelye. ÉI 1973. 13. sz. – Máriássy Judit: Odüsszeusz hazatért. ÉI 1973. 36. sz. – Rákos Sándor: Jegyzőfüzet. ÚÍ 1973. 6. sz. 108–112. Somlyó György: Jobb előbb. ÉI 1973. 51. sz. és S. Gy.: A költészet vérszerződése. 1977. 490–493. – Szabó Ede: Az értelem derűs fényében. ÚÍ 1973. 3. sz. 121– 122. és Sz. E.: Otthonunk a művekben. 1974. 325–330. – Vihar Béla: A Megszépítő. ÉI 1973. 1. sz.– Gábor István: Devecseri Gábor: A hasfelmetszés előnyei. MNemzet 1974. aug. 25. – Lakatos István: Saját legendájának kovácsa. ÉI 1974. 32. sz. – Reményi József Tamás: A könyvheti líra. Napj 1974. 7. sz. – Vajna János: Devecseri költészete. ÉI 1975. 5. sz. – Garai Gábor: "Örök gyönyör a lét." ÉI 1976. 47. sz. Pesti Ernő: Devecseri Gábor. Bibliográfia. 1976. – Somlyó György: Barátság, szerelem. Az induló Devecseri. S. Gy.: A költészet vérszerződése. 1977. 473–474. – Somlyó György: Hátrahagyott versek. S. Gy.: A költészet vérszerződése. 1977. 483–490. – Bárdos Judit: Munka és teljesség. It 1978. 819–822. – Balogh Tibor: Devecseri Gábor: Arany lant. MNemzet 1979. szept. 30. – Garai Gábor: "Nem csalános ingben." G. G.: A viszályokon át. 1979. 62–65. – Kartal Zsuzsa: Hűség vagy szépség. Nagyv 1979. 271–275. – Rónay László: Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében. 1979. 292 l. – Garai Gábor: Szembesítés. Az antik és a modern líra Devecseri Gábor tükrében. ÉI 1980. 2. sz. – Rónay László: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek. ItK 1980. 551–552.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT