Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Alaksza Ambrus: Trapéz és korlát. So 1946. 174. – Bóka László: Fiatalok. ÚjMo 1946. 32. sz. – Ignácz Rózsa: Pilinszky János: Trapéz és korlát. Vig 1946. 64. – Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky János: Trapéz és korlát. Újh 1946. 152. – Rónay György: Pilinszky János: Trapéz és korlát. Mk 1946. 402– 589403. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 330–336. – Vidor Miklós: Pilinszky János: Trapéz és korlát. Vál 1946. 188–189. – Sőtér István: Pilinszky János: S. I.: Négy nemzedék. 1948. 277. és S. I.: Gyűrűk. 1980. 75. – Kolozsvári Grandpierre Emil: Új magyar költészetért. Mk 1949. 1–13. – (Csertői Oszkár): Pilinszky János: Aranymadár. Közn 1958. 4. sz. – Kéry László: Egy magányos költő. ÉI 1959. 42. sz. – Pándi Pál: Pilinszky János: Harmadnapon. Nszab 1959. nov. 3. és P. P.: Kritikus ponton. 1972. 638–642. – Rónay György: Az olvasó naplója. Pilinszky János: Harmadnapon. Vig 1959. 682–686. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 325–334. – Ungvári Tamás: Költő a máglyán. MNemzet 1959. szept. 15. – Diószegi András: Az "Ezüstkor" vége. Kort 1960. 276–283. és D. A.: Megmozdult világban. 1967. 275–288. – Fehér Ferenc: Megjegyzések Pilinszky János Rekviemjéről. ÚÍ 1961. 637–639. – Lukácsy János: Pilinszky János Utószó című verséről. ÚÍ 1962. 1397. – Bányai János: Apokrif remény. Híd 1964. 542–556. és B. J.: Bonyolult örömök. Újvidék 1964. 67–68. – Maros László: Pilinszky János: Rekviem. Alf 1964. 478–479. – Rónay György: A Rekviem margójára. Je 1964. 271–276. és R. Gy.: Olvasás közben. 1971. 335–344. – Rónay László: Sötét mennyország. Vig 1964. 250–251. – Tótfalusi István: Pilinszky János: Rekviem. Vig 1964. 316–319. – Maróti Lajos: A magányosság képletei. Látóh 1965. 151–161. és M. L.: Kettő kötésben. 1965. 283–308. – Kovács Kálmán: Az abszurd létezés lírája. Pilinszky János költészetéről. StudLitt 1967. 91–106. és K. K.: Eszmék és látomások. 1976. 337–363. – Bori Imre: Pilinszky János versvilága. Híd 1968. 1050–1067., 1178–1196. – Hornyik Miklós: A kopárság szépsége. Levélinterjú Pilinszky Jánossal. Híd 1968. 391–395. és H. M.: Beszélgetés írókkal. Újvidék 1982. 121–130. – Németh László: A magyar vers útja. N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1968. 2. köt. 206–216. – Cs. Szabó László: Beszélgetés Pilinszky Jánossal. MMűhely 1968. 30. sz. 33–45. és Cs. Sz. L.: Két tükör közt. Bázel 1977. 35–68. – Alberti Gyöngyi: Költőtalálkozó London 1969. Beszélgetés Pilinszky Jánossal. ÚjEmb 1969. aug. 17. – Lengyel Péter: Az Élet és Irodalom látogatóban Pilinszky Jánosnál. ÉI 1969. 41. sz. és Látogatóban. Szerk. Lengyel Péter. 1971. 301–307. – Bányai János: Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében. Tanulmányok. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa. 1970. 17–30. – Bányai János: Versépítési eszközök. Korunk 1970. 219–222. – Beney Zsuzsa: Idő és időtlenség Pilinszky János költészetében. Vig 1970. 28–31. – Demény Ottó: Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok. MH 1970. dec. 31. – Rónay György: Pilinszky. Könyvtáj 1970. 11. sz. 8. – Szabolcsi Miklós: Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok. Nszab 1970. dec. 29 és Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. 1973. 252–257. – Tamás Attila: Pilinszky János Négysoros című verséről. 1970. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. 1973. 109–119. – Tezla, Albert: Pilinszky János. Bibliográfia. T. A.: Hungarian Authors. Cambridge, Massachussetts 1970. 670–671. – Bata Imre: Pilinszky Jánosról. Fo 1971. 5. sz. 32–38. és B. I.: Képek és vonulatok. 1973. 153–165. – Futaky Hajna: "… Vigasztalás és megvigasztalódás…" Je 1971. 4. sz. – Fülöp László: Pilinszky János összegyűjtött versei. Alf 1971. 5. sz. 67–70. – Kabdebó Lóránt: A harmadik napon átélt passió. Kort 1971. 1114–1124. és K. L.: Versek között. 1980. 247–268. – Kartal Zsuzsa: Pilinszky Nagyvárosi ikonok. MNemzet 1971. jan. 17. – Kenyeres Zoltán: Az Újhold költészete. Kr 1971. 11–12. sz. 22–29. és K. Z.: Gondolkodó irodalom. 1974. 204–218. – Rónay György: Az olvasó naplója. Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok. Vig 1971. 132–135. – Takács Péter: Portrévázlat Pilinszky Jánosról. Együtt. Debrecen 1971. 187–212. – Tüskés Tibor: Pilinszky Jánosról öt tételben. Ttáj 1971. 664–669. – Vas István: Jó szél, magasság, mélyvíz. ÉI 1971. 1. sz. és V. I.: Az ismeretlen isten. 1974. 910–921. – Béládi Miklós: Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok. Nszava 1972. ápr. 15. – Domokos Mátyás: A senkiföldjén. Pilinszky János költészete. Ttáj 1972. 6. sz. 72–76. és D. M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 236–245. – Alföldy Jenő: Tér és idő keresztjén. ÉI 1973. 4. sz. – Béládi Miklós: Költő a senkiföldjén. Ttáj 1973. 9. sz. 52–66. és B. M.: Érintkezési pontok. 1974. 498–532. – Béládi Miklós: Pilinszky János: Szálkák. Kr 1973. 2. sz. 22. – Beney Zsuzsa: Csillaghálóban. B. Zs.: Ikertanulmányok. 1973. 5–48. – Diószegi András: Pilinszky János: Szálkák. Kort 1973. 1675–1679. – Fülöp László: Szálkák. Alf 1973. 3. sz. 78–81. és F. L.: Élő költészet. 1976. 227–236. – Hegyi Béla: A Vigilia beszélgetése Pilinszky Jánossal. Vig 1973. 123–128. és H. B.: A dialógus sodrában. 1978. 338–358. – Koncsol László: Három változat az apokalipszisre. 3. r. Pilinszky János: Apokrif. ISz 1973. 825–839. – Lukács László: Pilinszky János "világmodellje." Vig 1973. 447–450. – Siki Géza: Könyvek között. Pilinszky János: Szálkák. Vig 1973. 121–123. – Székely Ákos: Szálkák. Életünk 1973. 171–175. – Takács Imre: A költő színpadra lép. Kort 1973. 628–629. – Alföldy Jenő: A kicsinyek nagy álma. ÉI 5901974. 17. sz. – Beney Zsuzsa: A nem-lét csöndje. Könyvvilág 1974. 4. sz. – Csűrös Miklós: Halálon túli fegyelemben. MH 1974. aug. 10. – Fülöp László: Pilinszky János két könyvéről. Ttáj 1974. 11. sz. 77– 83. és F. L.: Élő költészet. 1976. 236–246. – Galsai Pongrác: Végkifejlet. Kr 1974. 8. sz. 23–24. – Lengyel Balázs: A hiány költője. ÉI 1974. 26. sz. és L. B .: Verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 167–173. – Cs. Nagy István: Pilinszky János verses meséi. Életünk 1974. 380–382. – Radnóti Sándor: Pilinszky János meséi és drámái. Kort 1974. 1157–1164. – Szabó Ede: Pilinszky János: Senkiföldjén. Sz. E.: Otthonunk a művekben. 1974. 264–276. – Szakolczay Lajos: Napok, holdak, csillagok. MH 1974. jún. 8. – Szuromi Lajos: Pilinszky János: Végkifejlet. Alf 1974. 8. sz. 74–78. – Alföldy Jenő: Többtonnás kiskabát. ÉI 1975. 37. sz. – Czigány György: Változatok az élő hangra. Je 1975. 1007–1014. – Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus. Lit 1975. 115–144. – Radnóti Sándor: Tér és kapcsolat. Nszab 1975. júl. 6. és A közvetítő. Egy irodalomtanár emlékezete. Szerk. Bálint Éva. 1979. 173–189. – Rózsa Gyula: Tér és kapcsolat. Nszab 1975. júl. 6. – Tamás Gáspár Miklós: Pilinszky János. T. G. M.: A teória esélyei. Bukarest 1975. – Tüskés Tibor: Tér és kapcsolat. Ttáj 1975. 10. sz. 80–82. – Ács Margit: Pilinszky János: Kráter. MNemzet 1976. jún. 1. – Bata Imre: Kétféle élmény. Nszab 1976. máj. 22. – Bécsy Ágnes: Pilinszky János: Kráter. Kr 1976. 12. sz. 25–26. – Fülöp László: Vonások Pilinszky János arcképéhez. F. L.: Élő költészet. 1976. 218–227. – Galsai Pongrác: Pilinszky Jánosról. G. P.: A besurranó szerkesztő. 1976. 174–187. – Lengyel Balázs: Weöres, Pilinszky. ÉI 1976. 45. sz. – Melczer Tibor: Ami elválaszt és ami összeköt. Napj 1976. 7. sz. 9. – Siki Géza: Pilinszky János: Kráter. Vig 1976. 714. – Tüskés Tibor: Versről versre. Pilinszky János: Ravensbrücki passió. T. T.: Versről versre. 1976. 113–126. – Fülöp László: Pilinszky János. 1977. 243 l. – Gömöri György: Magyar költő angolul. Nagyv 1977. 443–444. – Hughes, Ted: Pilinszky János költészete. Fordította Kada Júlia. Nagyv 1977. 584–589. – Thurzó Gábor: Pilinszky János és Kurtág. ÉI 1977. 43. sz. – Gerold László: Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Híd 1978. 339–344. – Kiss Mihály: A Kráter mélysége. Acta Iuvenum 1978. 2. sz. 155–156. – Koncsol László: Pilinszky János: Apokrif. K. L.: Kísérletek és elemzések. Bratislava – Bp. 1978. 131–160. – Mágori Erzsébet: Kettesben Pilinszky Jánossal. ÉI 1978. 50. sz. – Magyari Imre: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Alf 1978. 6. sz. 23–24. – Melczer Tibor: Pilinszky János esztétikája. Napj 1978. 8. sz. 29–30. – Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? ÚÍ 1978. 7. sz. 103–107. – Somogyi György: Az elkerülhetetlen tanúja. Angol kritikák Pilinszky Jánosról. Nagyv 1978. 1242–1244. – Tarján Tamás: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. MNemzet 1978. febr. 19. – Kardos András: "És a párbeszéd?" Kort 1979. 789–792. – Kenyeres Zoltán: Pilinszky János norvégül. ÉI 1979. 7. sz. – Könczöl Csaba: Pilinszky János válogatott művei. MNemzet 1979. szept. 2. – Radnóti Sándor: Tér és kapcsolat. A közvetítő. Szerk.: Bálint Éva. 1979. 173–189. – Radnóti Zsuzsa: Gyerekek és katonák. Pilinszky János a drámaíró. Kort 1979. 121–126. – Tandori Dezső: Pilinszky János válogatott művei. Kort 1979. 819–821. – V. Bálint Éva: Tragikum és derű. Beszélgetés Pilinszky Jánossal. MH 1980. márc. 14. – Beney Zsuzsa: Pilinszky János verset mond. ÉI 1980. 15. sz. – Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol Pilinszky János. Kort 1980. 1643–1651. – Fodor András: Pilinszky Jánosról – szerzői estjén; A vers születése. F. A.: Futárposta. 1980. 142–144., 145–146. – Pomogáts Béla: Költő a háborúról. Pilinszky János: Harbach 1944. Életünk 1980. 66–71. és P. B.: Versek közelről. 1980. 141–153. – Tandori Dezső: Egy-egy vers "ma". Pilinszky János: Senkiföldje. Kort 1980. 637–644. és T. D.: Az erősebb lét közelében. 1981. 341–348. – Varga Pál: Hazafelé a Mindenségbe. Pilinszky János költészetéről. Alf 1980. 5. sz. 59–64.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT