Kiadások

Teljes szövegű keresés

Kiadások
Whitman, Walt költeményei. Ford. Keszthelyi Zoltán. 1947. – Poe, Edgar Allan Összes költeményei. A ford. összeválogatta, bev. és jegyz. ellátta Kardos László. 1949. – Whitman, Walt: Fűszálak. (Leaves of Grass.) Versek. Szerk. Kardos László, Szenczi Miklós. Ford. Szabó Lőrinc, Weöres Sándor stb. 1955. – Sandburg, Carl August: Válogatott versek. Ford. Keszthelyi Zoltán. Az utószót írta Lutter Tibor. 1958. – Harlemi árnyak. Észak-amerikai néger költők versei. Vál., ford. és bev. Komlós Aladár. 1959. – Poe, Edgar Allan: The Poeticai Work of–. – Összes versei. Ford. Babits Mihály, Devecseri Gábor stb. Vál., bev. Lutter Tibor, jegyz. ell. Radó György. 1959. – Whitman, Walt: Fűszálak (Leaves of Grass). Összes költemények. Ford. Babits Mihály, Füst Milán stb. Utószó és jegyz. Országh László. 1964. – Észak-amerikai költők antológiája. Vál., szerk. bev. Vajda Miklós. Ford. Babits Mihály, Beney Zsuzsa stb. 1966. – Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről. Antológia. Vál., bev. Sükösd Mihály. 1967. – Macleish, Archibald: Amerika ígéret volt. (Versek.) Ford. Vas István, Várady Szabolcs. Utószó Vas István, 1970. – Masters, Edgar Lee: A Spoon River-i holtak (Spoon River Anthology) (Versek). Vál., ford., utószó: Gergely Ágnes. 1970. – Emlékvirágzás. Amerikai szerelmes versek. (Antológia.) Vál. Katona Tamás. 1972. – Jarrell, Randall: Döntés életre-halálra. Vál. ford. utószó: Tandori Dezső. 1972. – Lowell, Robert: Közel az óceán. Vál. és utószó: Osztovits Levente. Ford. és jegyz. Orbán Ottó. 1972. – Ginsberg, Allen: Nagyáruház Kaliforniában (Versek). Vál. és utószó: Eörsi István. Ford. Eörsi István és Orbán Ottó. 1973. – Poe, Edgar Allan versei. Ford. Babits Mihály, Devecseri Gábor stb. Jegyz. Rozsnyai Bálint. 1974. – Cummings, Edward Estlin 99 verse. Ford. Kálnoky László, Tandori Dezső, Weöres Sándor. Vál. és utószó Geher István. 1975. – Corso, Gregory: Az utolsó gengszter (Versek). Vál. ford. és utószó: Eörsi István. 1976. – Smith, William Jay: Át a tű fokán (Versek). Ford. vál. és utószó: Várady Szabolcs. 1976. – Ferlinghetti, Lawrence versei. Vál. ford. és utószó: Eörsi István. 1977. – Emily Dickinson válogatott írásai – Károlyi Amy fordításai és tanulmányai. 1978. – Plath, Sylvia: Zúzódás. Válogatott versek. Vál. és utószó Geher István. Ford. Tandori Dezső. 1978. – Szavak a szélbe. Mai amerikai költők. (A háborús nemzedék) (Antológia). Vál., utószó és életrajzok: Kodolányi Gyula. 1980. – Kodolányi Gyula: A tenger és a szél szüntelen (Versek, prózaversek, műfordítások). 1981.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT