Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Baranyai Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon. XVIII. század. 1920. – Fuhrmann Kornélia: Gróf Teleki József és a magyar–francia szellemi kapcsolatok. 1929. – Pataky László: L'inspiration francaise dans le protestantisme hongrois. J. F. Ostervald en Hongrie. Revue des Études Hongroises 1929. 87–97. – Zolnai Klára: A magyarországi olasz nyomtatványok. 1933. – Jezerniczky Margit: Les impressions francaises de Hongrie. Szeged. 1933. – 514 Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. It 1933. 15–49. – Szekfű Gyula: Magyar történet. V. 1936. (3. kiad.) – Entz Géza: A magyar műgyűjtés történetének vázlata 1850-ig. 1937. – Turóczi-Trostler József: Keresztény Seneca. EPhK 1937. és Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 156–218.– Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. 1939. – Entz Géza: Barkóczy Ferenc gróf, a magyar barokk-kor nagy mecénása. Történetírás 1939. 167–187. – Németh Sámuel: Ribini János 1722–1758, a soproni evangélikus gimnázium rektora 1747–1758. SoprSz 1941. 321–324. – La cour de Louis XV. Journal de voyage du comte Joseph Teleki. Kiad. Tolnai, Gabriel. 1943. – Gálos Rezső: Erdélyi hangversenyek a XVIII. században. Zenetudományi Tanulmányok II. 1954. 489–499. – Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. 1955. – A magyarországi művészet története a honfoglalástól a XIX. századig. Szerk. Dercsényi Dezső. 1956. és 1961. (A magyarországi művészet története I.) – Zolnai, Béla: Ungarn und die Erforschung des Jansenismus. A "Deutsch-slawische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten" c. kötetben. Berlin 1956. 107–156. – Benkő András: Székely László kótáskönyve. Zenetudományi Tanulmányok VI. 1957. 345–406. – Horányi Mátyás: Az Eszterházy-színházak szövegkönyvei. 1957. – Valkó Arisztid: Haydn magyarországi működése a levéltári akták tükrében. I–II. rész. Zenetudományi Tanulmányok VI. 1957. 627–667; VIII. 1960. 527–668. – Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. I–III. 1959. – Horányi Mátyás: Eszterházi vigasságok. 1959. – Garas, Klara: Franz Anton Maulbertsch. 1960. – Baróti Dezső: A tizennyolcadik század ízléséről. Petőfi IMúzÉvk 1960–61. 25–39. – Staud Géza: Magyar kastélyszínházak. I–II. 1963 – Zoltán József: A barokk Pest-Buda élete. 1963.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT