Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Iványi Béla–Gárdonyi Albert: A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története. 1927. – Hets J. Aurelián: A jezsuiták iskolái Magyarországon a XVIII. század közepén. Pannonhalma 1938. – A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. I–IV. 1935–1936. – Turóczi-Trostler József: Keresztény Seneca. EPhK 1937. és Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 156–218. – Szekfű Gyula: Magyar történet. IV. 1939. (6. kiad.) – Alszeghy Zsolt: Nemzetietlen-e irodalmunk ún. "nemzetietlen"kora? It 1942. 1–13. – Balanyi György– Biró Imre–Biró Vencel–Törnek Vince: A magyar piarista rendtartomány története. 1943. – Gárdonyi Albert: Hazai könyvtermelésünk a Pragmatica Sanctio korában. MKsz 1944. 1–18. Gulyás Pál: A könyvkiadás Magyarországon a XVI–XVIII. században. MKsz 1944. 100–133. – Csapodi Csaba: A magyarországi nyomtatványok nyelvi megoszlása 1800-ig. MKsz 1946. 98–104. – Kodály Zoltán: Magyar táncok 1729-ből. Új Zenei Sz 1952. 3. sz. 1–5. – Murányi Róbert Ádám: Két XVIII. századi iskoladráma dallamai. Zenetudományi Tanulmányok. II. 1954. 501–507. – Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. – A magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig, Szerk. Dercsényi Dezső. 1955 és 1961. (A magyarországi művészet története I.) – Falvy Zoltán: A Linus-féle XVIII. századi táncgyűjtemény. Zenetudományi Tanulmányok. VI. 1957. 407–443. – Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. I–III. 1959. – Angyal, Andreas: Die slawische Barockwelt. Leipzig 1961. – Szabolcsi, Bence: Die Handschrift von Appony (Oponice). Studia Musicologica 1964. 3–23.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT