Irodalom

Teljes szövegű keresés

Irodalom
Toldy Ferenc: Az akadémiai eszme Magyarországon Bessenyei előtt. Irodalmi arcképek és szakaszok. 1873. 354–394. – Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században. 1881. – Szily Kálmán: Az első geographia magyar nyelven. ItK 1891. 47–51. – Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története. Kolozsvár 1896. – Koncz József: A marosvásárhelyi evangélikus református kollégium története. Marosvásárhely 1896. – Markusovszky József: A pozsonyi ágostai hitvallású evangélikus lyceum története. Pozsony 1896. – Török István: A kolozsvári evangélikus református kollégium története. I–III. Kolozsvár 1905. – Payr Sándor: A pietizmus paedagógiája. Kiváló tekintettel a magyar pietista nevelőkre. TheolSzaklap 1907. 43–65, 137–161, 221–232, 270–290; 1908. 70–94, 181–193. – Baranyay József: A komáromi nyomdászat és sajtó története. 1914. – Fitz, Josef: Georg Michaelis Cassai und seine Bibliothek. Gragger-emlk. Berlin 1927. 122–145. – Fitz József: Die Buchdruckerfamilie Royer in Ungarn. Gutenberg-Jb. 4541927. 85–90. – Pukánszky, Béla: Die Druckerei Brewer in Leutschau. Gutenberg-Jb. 1927. 91–95. – Szent-Iványi Béla: A pietizmus Magyarországon. Száz 1935. 1– 38, 157–180, 321–333, 414–427. – Zsigmond Ferenc: A debreceni református kollégium története. Debrecen 1937. – Bucsay Mihály: Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban. 1941. – Csóka J. Lajos: A magyar tudományosság megszervezésének kísérletei a 18. században. PannonhFőisÉvk 1942. 3–59. – Gárdonyi Albert: XVIII. századi nyomdáink műhelytitkaiból. MKsz 1943. 24–35. – Gulyás Pál: A Trencsén-Zsolna-i könyvnyomda. MKsz 1943. 118–123. – Szimonidesz Lajos: Volt-e nyomda Puchón? MKsz 1943. 285– 288. – Esze Tamás: A debreceni kollégium könyvtárának pusztulása. Egyht 1947. –64. – Dezsényi Béla: A Nova Posoniensia és az újságolvasók a XVIII. században. A "Magyar Századok" c. kötetben. 1948. 142–163. – Feyl, Othmar: Die führende Stellung der Ungarländer in der internalionalen Geistesgeschichte der Universität Jena. Wissenschaftliche Zeitschirift der Friedrich-Schiller-Universität Jena-Tübingen. 1953/1954. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Heft 4/5. 401–445. (Ism. Sziklay László, ViF 1956. 67–71.) – Winter, Eduard: Die tschechische und slowakische Emigration im XVII. und XVIII. Jahrhundert in Deutschland. Berlin 1955. – Jausz Béla: Maróthy György, a magyar nevelésügy egyik jelentős úttörője a XVIII. században. AUnivDebr III/l. 1956. 31–62. – Tarnai Andor: Fischer Dániel és az első hazai folyóirat terve. MKsz 1956. 32– 49. – Vita Zsigmond: A nagyenyedi kollégium múzeumának kialakulása és fejlődése. Kelemen-emlk. Kolozsvár–Bukarest 1957. 614–629. – Benda Kálmán–Irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda. 1961. – Jügelt, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahl-Katalog der Universitätsbibliothek Jena. Weimar 1961. (A Jénai Magyar Kör történetével.) – Tarnai Andor: A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása. ItK 1961. 637–658.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT