Kiadások

Teljes szövegű keresés

Kiadások
Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. I–II. Kiad. Szalay László. 1865. – Waltherr Imre: Károlyi Sándor naplójának töredéke 1703-ból. Száz 1872. 713–716. – Történelmi 396naplók. 1663–1719. Kiad. Thaly Kálmán. 1875. (Ottlyk György. MHHS XXVII.) – Gróf bethleni Bethlen Kata életének maga által való leírása. Kiad. K. Papp Miklós. Kolozsvár 1881. és 1892. – Rettegi György emlékiratai. Kiad. Torma Károly. Hazánk I–III. 1884–1885. – Szádeczky Lajos: Gr. Bethlen Kata végrendelete és alapítólevelei. TT 1895. 531–549, 737–749. – Széki gróf Teleki József özvegye bethleni Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése. I–II. Kiad. és bev. Szádeczky Kardoss Lajos. 1922. (Könyvtárának jegyzékével.) – Erdély öröksége. VII. Kiad. és bev. Tolnai Gábor. [1942] (Dániel István.) – Erdély öröksége. VIII.. Kiad. és bev. Jancsó Elemér. [1942] (Rettegi György, Naláczy József.) – Pásztor Lajos: Károlyi Sándor önéletrajzának ismeretlen részlete. 1698–1703. MKsz 1945. 99–121. – Ifjabb Teleki Mihály naplója. Kiad. és bev. Temesi Alfréd. 1960. (Szemelvények.) – Bethlen Kata önéletírása. Kiad. és bev. Sükösd Mihály. 1963.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT