Irodalom

Teljes szövegű keresés

387Irodalom
Karácsonyi János: II. R. F. fejedelem vallomásai. KatSz 1903. 627–655. – Dézsi Lajos: R. imádsága. Száz 1904. 721–722. – Fraknói Vilmos: II. R. F. vallásos élete és munkái. KatSz 1904. 321–337, 421–434. – Márki Sándor: II. R. F. mint szónok. ErdMúz 1907. 65–84. – Márki Sándor: II. R. F. I–III. 1907–1910. – Márki Sándor: R. politikai végrendelete. Száz 1911. 1–9. – Kont Ignác: II. R. F. utolsó emlékirata a francia udvarhoz. Száz 1912. 207–213. – Szekfű Gyula: A száműzött R. 1913. – Brisits Frigyes: Szent Ágoston és R. F. vallomásai. Pécs 1914. – Zolnai Béla: Magyar janzenisták. Min 1924. 66–97; 1925. 10–40, 128–164. – Zolnai Béla: II. R. F. könyvtára. MBiblSz 1925. 17–25, 137–141, 219–222. – Zolnai Béla: A janzenista R. Széphalom 1927. 177–181, 266–288. (R. kéziratainak bibliográfiájával.) – R.-emlk. I–II. Szerk. Lukinich Imre. 1935. – Markó Árpád: A versíró R. MSz 1936. 249–254. – Pillias, Émile: Études sur François II. R. Paris 1939. (R. és Besenval levelezésével.) – Zolnai Béla: II. R. F. [1942.] – Vas István: R. az író. Csill 1953. 1033–1040. – Tolnai Gábor: R. az író. MTA I. OK V. 1954. és Vázlatok és tanulmányok. 1955. 68–87. – Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes: II. R. F. 1955. – Zolnai Béla: R. bécsújhelyi olvasmányai. ItK 1955. 288–295. – Zolnai Béla: Megjegyzések a R.-kérdéshez. It 1957. 1–8. – Heckenast Gusztáv: II. R. F. könyvtára (1701). ItK 1958. 25–36. – Köpeczi Béla: Politique et jansénisme. Lettres de François II. R. prince de Transylvanie au cardinal Filippo-Antonio Gualterio (1714–1717). AHist V. 1958. 153–173. – Vizkelety András: II. R. F. elmélkedéseiről készült egyházi cenzori jelentések. ItK 1961. 204–216. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT