33a. Snyder [Carl]: A modern természettudomány. Ford.: Mikes Lajos. 304 l.