Modern könyvtár. Szerk.: Gömöri Jenő. Bp., 1911–1920. Athenaeum.

Teljes szövegű keresés

Modern könyvtár. Szerk.: Gömöri Jenő. Bp., 1911–1920. Athenaeum.

 

1. Mann Thomas: A boldogság akarása. (Novellák.) Ford.: Gömöri Jenő. 3. kiad. 1920. 59 l. 13. Biró Lajos: Kis drámák. 3. kiad. 63 [1] l. –.40 22. Ego [Fried Margit]: Kleinmann Márta. Novellaciklus. 1911. 60 l. –.40 23. Révész Béla: A völgyben. Novellák. 1911. 54 l. –.40 24–25. Ibsen Henrik: Rosmersholm. 4 felvonásos színmű. Balogh Vilma fordítása. 1911. 77 l. 26. Csokonai Vitéz Mihály: A’ özvegy Karnyóné s két szeleburdiak. – Gerson du Malheureux, vagy az ördögi mesterségekkel találtato… 27–28. Garvay Andor: A pénz. – Egy szobakonyha. Két dráma. 1911. 91 l. –.60 29–30. Michaelis Karin: A veszedelmes életkor. Egy negyvenéves asszony napjója. Szederkényi Anna fordítása. 1911. 83 l. –.60 31–33. Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. 1911. IV, 33 l. –.80 34. Schnitzler Artúr: Mici grófnő. Egyfelvonásos vígjáték. Gömöri Jenő fordítása. 1911. 40 l. 35. Földes Artúr [Kapos Andor]: A tanító. Egyfelvonásos színjáték. – Horváth Ákos: Pompeji utolsó éje. Egyfelvonásos verses tragé… 36–39. Tolsztoj Leó: Az életről. Nagy Sándor fordítása. 1911. 155 l. 40. Nagy Sándor: Az élet művészetéről. 1911. 37 l. –.40 41–44. Dosztojevszkij M. Tivadar. A nagybácsi álma. Szabó Endre fordítása. 1911. 160 l. 1.– 45. Biró Lajos: A sajtó. (Korunk mozgatói. I.) 1911. 42 l. –.40 46. Ostwald Wilhelm: Nagy emberek. Fogarasi Béla fordítása. 1911. 44 l. –.40 47–48. Schnitzler Artúr: Anatol. Színművek. Biró Lajos–Gömöri Jenő fordítása. 1911. 95 l. –.60 49. Kaffka Margit: Csonka regény és novellák. 1911. 58 l. –.40 50. Kóbor Tamás: Egyveleg. Novellák. 1911. 64 l. –.40 51–52. Lenkei Henrik–Szilágyi Géza: Májusi fagy. 3 felvonásos színmű. 1911. 80 l. –.60 53. Harnack Adolf: A szerzetesség ideáljai és története. Bencze János fordítása. 1911. 56 l. –.40 54. Kosztolányi Dezső: Őszi koncert. Kártya. (Magyar költők. III.) 1911. 29 l. –.40 55. Strindberg [Ágost]: Számum. Gömöri jenő fordítása. – Hartleben: A Lori. Bálint Lajos fordítása. – Heijermans: Ahasvér. Katona… 56–57. Bernstein Henri: Utánam… 3-felvonásos színmű. Biró Lajos fordítása. 1911. 90 l. –.60 58–59. Audoux Marguerite: Marie Claire. Regény. Kémeri Erzsébet fordítása. 1911. 96 l. –.60 60. Révész Béla: A lárva mögött. Proletárnovellák. 1911. 64 l. 61. Kunfi Zsigmond: A másik út. Tanulmányok a szociálizmus köréből. 1911. 62 l. –.40 62–64. Szabó Ervin: A tőke és a munka harca. 1911. 126 l. –.80 65. Somlyó Zoltán: Az átkozott költő. Megbeszélések az Istennel. (Magyar költők. IV.) 1911. 48 l. –.40 66–67. Rice, Alice Hegan: A bagdadi vőlegény. Színmű. Cholnoky Viktor fordítása. 1911. 86 l. 68. Wied Gusztáv: Circus mundi. Novellák. Zoltán Vilmos fordítása. 1911. 52 1. l. –.40 69. Ritoók Emma: Négyen a tűz körül. Novellák. 1911. 64 l. –.40 70. Biró Lajos: A császár és más férfiak. Novellák. 1911. 64 l. 71–73. Méray Horváth Károly és a magyar politika. (Politika és szociológia.) Az író előszavával és a szerkesztő bevezetésével. 19… 74. Csáth Géza: Zeneszerző portrék. 1911. 36 l. –.40 75–76. Biró Lajos: Szolgák országa. Regény. 1911. 53 l. –.40 77. Nagy Lajos: Az asszony, a szeretője meg a férje. Novellák. 1911. 51, 1 l. –.40 78. Simándy Lajos: Az örök küzdelem. színmű. 1911. 76 l. –.40 79–81. Tolsztoj Leó: A Kreutzer-szonáta. Regény. Somogyi Ede fordítása. 1911. 109 l. –.80 82–83. U. az: Az élő holttest. Dráma 12 képben. Pásztor Árpád fordítása. 1911. 80 l. –.80 84. Schnitzler Artúr: Eleven órák. – Irodalom. Két színmű. Harmos Ilona fordítása. 1911. 46 l. 85–88. Neményi Bertalan: A magyar nép állapota és az amerikai kivándorlás. A M. T. Akadémia által dícsérettel kitüntetett pályamű… 89–90. France Anatole: Epikuros kertje. Helvéth G. fordítása. 86 l. 91–92. Balzac, Honoré de: Álarcos szerelem (Regény.) Zoltán Vilmos fordítása. 71 l. –.60 93. Hauptmann Gerhart: Elga. (Színmű.) Németh Andor fordítása. 55 l. –.40 94. Alba Nevis [Ungár Ila] új versei: Egy szerelmes lány könyvéből. 32 l. –.40 95–97. Kosztolányi Dezső: Bolondok. (Elbeszélések.) 128 l. –.80 98–99. Maeterlinck Maurice: Aglavaine és Selysette. Ford. és bevezette: Bárdos Artúr. 80 .. 100. Rolland Romain: Beethoven élete. Mikes Lajos fordítása. (Nagy emberek I.) 54 l. –.40 101. Papini Giovanni válogatott elbeszélései. Zambra Alajos fordítása. 47 1 l. –.40 102–103. Strindberg [Ágost]: Pajtások. Négyfelvonásos komédia. Harmos Ilona fordítása. 72 l. –.60 104–105. Szilágyi Géza: Könyvek és emberek. Tanulmányok. 95 1 l. 106. Ostwald Wilhelm: A tudomány. Kelen Ferenc fordítása. 29 l. –.40 107. Gellért Oszkár: Gyüjtemény – verseiből. (Magyar költők. IV.) 56 l. –.40 108–112. Karinthy Frigyes: Így írtok ti. Irodalmi karikatúrák. Dezső Alajos–Major Henrik karikatúráival. 191 1. l. 1.20 113–115. Capus Alfréd: A nyílsebzette madár. Négyvelvonásos dráma. Adorján Andor fordítása. 111 l. 116–117. Bang Herman: Élet és halál. Ford.: Telekes Béla. Bevezette: Feleky Géza. 91 l. –.60 118. Kanizsai Ferenc: Bűntársak. Elbeszélések. 64 l. –.40 119–120. Gauguin [Paul]: Noa-Noa. Ford.: Majthényi György. Bevezette: Meller Simon. 83 l. 121. Courteline Georges: Boubouroche és négy kis bolondság. Kosztolányi Dezső fordítása. 53 l. –.40 122. Szemere György: A siralomházban. Egyfelvonásos színmű. 30 l. –.40 123–125. Haraszti Gyula: Arany János (Nagy emberek. II.) 118 l. –.80 126. Csécsy Imre: Az élet felé. Novellák. 64 l. –.40 127. Reichard Piroska: Az életen kívül. (Magyar költők. VII.) 62, 2 l. –.40 128. Haraszti Gyula: Madách Imre. (Nagy emberek. III.) 51 l. –.40 129–131. Földes Imre: Nincs tovább! Háromfelvonásos színmű. 122 l. 132–133. Csáth Géza: Schmith mézeskalácsos. Elbeszélések. 74 l. –.60 134–135. Nansen Péter: Mária. A szerelem könyve. Roboz Andorné fordítása. 80 l. –.60 136–137. Hegedüs Sándor, ifj.: A kalandor. Háromfelvonásos színmű. 88 l. –.60 138–139. Shaw Bernard: S sors embere. Tréfa egy felvonásban. Hevesi Sándor fordítása. Hevesi Sándor Shaw tanulmányával. 80 l. 140. U. az: Blanco Posnet elárultatása. Melodráma és egyúttal prédikáció egy felvonásban. Hevesi Sándor fordítása.[1912.] 46 l. –… 141–142. Nansen Péter: Boldog házasság. Regény. Kosztolányi Dezső fordítása.[1912.] 76 l. –.60 143–149. Schiller Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába. 1912. 198 l. 150. Peterdi Andor: A pacsirta énekel. Új versek. (Magyar költők. VIII.) [1912.] 56 l. –.40 151. Goldziher Ignác: Az iszlám újabb alakulásai. Tanulmány az iszlám vallástudomány köréből. [1912.] 64 l. –.40 152. Pathelin mester. (Bohózat a 15. századból.) Szerzője ismeretlen. (Régi írók. I.) Ford. és színpadra átdolg.: Hevesi Sándor. … 153–155. Ibsen Henrik: Hedda Gabler. Négyfelvonásos színmű.Telekes Béla fordítása. (Teljes magyar Ibsen. II.) [1912.] 122 l. 156–157. Schnitzler Artúr: Ködös lelkek. Elbeszélések. Roboz Andorné fordítása. [1912.] 78 [2] l. –.60 158–159. Heine [Heinrich]: Atta Troll. (Nyáréji álom.) Karinthy Frigyes fordítása. (Idegen költők. II.) 96 l. –.60 160. France Anatole: Történet egy szerencsés emberről, aki néma asszonyt vett feleségül és egyéb novellák. Adorján Andor fordítás… 161–163. Calderon: Úrnő és komorna. Színmű. Kosztolányi Dezső fordítása. (Régi írók. II.) 119 l. 164–166. Kormányzóságom története. Utópia Henry George gazdasági rendszere alapján. Angolból ford.: Braun Róbert. [1912.] 132 l. … 167. Strindberg [Ágost]: Julia kisasszony. Színmű. Bálint Lajos fordítása. 58 l. –.40 168. Mann Thomas: Tristan. Kosztolányi Dezső fordítása. [1912.] 56 l. –.40 169. Bán Ferenc: A tizenkettedik. Elbeszélések. 61, 1 l. –.40 170–173. Hamsun Knut: Regény. Bán Ferencz fordítása. 150 l. 174. Lengyel Géza: A csodatevő könyv. Elbeszélések. 64 l. –.40 175–177. Szilágyi Géza: Versek. 95, 4 l. 178–179. France Anatole: RDainquebille. Színmű. Franyó Zoltán–Rávász Andor fordítása. 47 l. 180. Burkhardt Max: Clo méltósága. Vígjáték. Adorján Andor fordítása. 30 l. –.20 181. Hofmannsthal Hugo von: A balga és a halál. Somlyó Zoltán fordítása. 32 l. –.20 182. Karinthy Frigyes: Ballada a néma férfiakról. Novellák. 30 1 l. –.20 183. Biró Lajos: A jövő országútján. Hat újságcikk. 30, 1 l. 184–186. Szomory Emil: Komédia. Novellák. 80 l. –.60 187–188. Berde Mária: Versek. 36, 4 l. 189. Lőrinczy György: Dejanira és más novellák. 32 l. –.20 190–191. Szederkényi Anna: A csodálatos sziget. Novellák. 62, 2 l. 192–193. Schnitzler Artúr: A pásztorfurulya. Telekes Béla fordítása. 63 l. –.40 194–196. Ibsen Henrik: Kis Eyolf. Színmű 3 felvonásban. Coullemont Edit grófné fordítása. (Teljes magyar Ibsen. III.) 73 l. –.60 197. Fehér Sándor: A mester. Elbeszélések. 32 l. –.60

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT