Magyar Könyvtár. Szerk.: Radó Antal. Bp., 1911–1920. Lampel.

Teljes szövegű keresés

Magyar Könyvtár. Szerk.: Radó Antal. Bp., 1911–1920. Lampel.

 

15–16. Dumas Sándor, ifj.: A kaméliás hölgy. Dráma 5 felvonásban. Ford.: Szemere Attila. [Új nyomás.] 1920. 108 l. 9.60 42–43. A kurucvilág költészete. Szemelvények. Rendezte és bevetéssel ellátta: Kardos Albert. [Új nyomás.] 92 l. 79-80. Gvadányi József: A peleskei Nótárius. Sajtó alá rendezte: Kardos Albert. [Új nyomás.] 108 l. 126. Tolsztoj N. Leo: Népies elbeszélések. Ford.: Szabó Endre. [Új nyomás.] 1920. 82 l. 9.60 ar 134. Rákosi Viktor (Sipulusz): Újabb humoreszkek. [Új nyomás.] 65 l. 155–156. Musset Alfréd. de: Az éjszakák. Ford.: Radó Antal. [Új nyomás.] 180 l. 186. Balassa Bálint: Válogatott költeményei. Életrajzzal bevezette s jegyzetekkel ellátta: Erdélyi Pál. [Új nyomás.] 1920. 79 l. 196-197. Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Bánóczi József. [Új nyomás.] XV, 90… 217. Bársony István: Szól a puska. Természeti képek és vadásztréfák. [Új nyomás.] 1920. 69 l. 222. Doyle, Conan: Doktor Holmes kalandjai. Detektív-történetek. 2. sor. Ford.: Lándor Tivadar. [Új nyomás.] l 93 l. 226-227. Tóth Ede: A falu rossza. Népszínmű 3 felvonásban. [Új nyomás.] 99 l. 229. Petőfi Sándor elbeszélő költeményei. I. Szerelem átka. Tündérálom. Salgó. Szilaj Pista. Szécsi Mária. Bevezetéssel ellátta: … 230-232. Rostand Edmond: Cyrano de Bergerac. Romantikus dráma 5 felv. versekben. Ford.: Ábrányi Emil. [Új nyomás.] 1920. 134 l. 260–262. Jókai Mór: Válogatott részek Az új földesúr című regényéből. Szerk., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Zlinszky Alad… 311–312. Verne Gyula: Utazás a föld körül 80 nap alatt. 1. rész. Ford.: Telekes Béla. [Ú j nyomás.] 1920. 144 l. 11.20 378–379. Doyle A. Conan: Az Azra kíncse. [Új nyomás.] 1920. 144 l. 445–448. Rostand Edmond: A sasfiók. Verses dráma 6 felvonásban. Franciából ford.: Ábrányi Emil. [Új nyomás.] 1920. 282 l. 19.20 498-499. Wilde Oszkár: De profundis. Ford.: Mikes Lajos. [Új nyomás.] 1920. 107 l. 6.40 544-545. Molnár Ferenc: Pesti erkölcsök. Humoros rajzok. [Új nyomás.] 1920. 125 l. 9.60 547-548. Ibsen Henrik: Nóra. Színdarab 3 felvonásban. Norvégból ford.: Szász Zsombor. [Új nyomás.] 1920. 103 l. 9.60 585. Marx: A kommunista kiáltvány. Ford.: Ipolyi Tamás. [Új nyomás.] 60 l. 611. Prém József: Munkácsy Mihály. 1911. 29 l. 612. Bracco Roberto: Don Pietro Caruso. Színmű 1 felvonásban. – Verga Giovanni: Parasztbecsület. Népszínmű 1 felvonásban. Mindket… 613. Lenau verseiből. Ford.: Feleki Sándor. 62 l. 614. Bródy Sándor: Emberfejek. 65 l. 615. Schiller: A messinai menyasszony. Tragédia kórusokkal. Ford.: Váradi Antal. 97 l. 616. Berkeley. Charles de: A kis márkíné. Regény. Ford.: Lándor Tivadar. 88 l. 617–618. Molière: A szeleburdi, vagy minden lében kanál. Vígjáték 5 felvonásban. Ford.: Kosztolányi Dezső. 83 l. 619. Vér Mátyás: A sárga ház titka és egyéb elbeszélések. 64 l. 620. Kemény Ferenc: A világbéke. A művelt közönség számára, egyúttal ismertetésül a magyar iskolákban elrendelt békenapra. 58 l. 621. Heyking Elisabeth: Találkozások. Két elbeszélés. Ford.: Benedek Marcell. 50 l. 622–624. Lavedan Henri: Sire. Színmű 5 felvonásban. Ford.: Szász Zoltán. 148 l. 625. Okulov Alexij: Gujatan. Elbeszélés. Oroszból ford.: Munkácsy Mihály. 46 l. 626–628. Ibsen Henrik: A vadkacsa. Színmű 5 felvonásban. Ford.: Mikes Lajos. 135 l. 629–630. Schäffle: A szocializmus alapvető tanításai. Ford. és bevezetéssel ellátta: Ipolyi Tamás. 78 l. 631. Írói arcképek. III. Beöthy Zsolt: Arany János. Erdélyi János. 40 l. 632–633. Michaelis Karin: Ulla Faugel sorsa. (Egy ifjúság meg egy házasság története.) Ford.: Galamb Sándor. 102 l. 634–636. Shakespeare: Antonius és Cleopatra. Ford.: Hevesi Sándor. 126 l. 637–638. Ibsen Henrik: Solness építőmester. Színmű 3 felvonásban. Ford.: Ábrányi Emil. 112. l. 639. Deledda Grazia: Varázs alatt. Elbeszélés. Ford.: Balla Ignác. 63 l. 640. Schiller: Ének a harangról. Ford.: Kozma Andor. 22 l. 641–642. Molnár Ferenc: Ma, tegnap, tegnapelőtt. (Vasárnapi krónikák.) 114 l. 643. Maeterlinck Maurice: Családi kör. Bevezetését írta: Maeterlinckné Georgette Leblanc. Ford.: Rózsa Géza. 16 l. 644–645. Kleist Henrik: Kohlhaas Mihály. (Egy régi krónikából) Ford.: Mikes Lajos.135 l. 646–647. Berzeviczy Albert: Válogatott beszédek. Előszóval ellátta: Beöthy Zsolt.128 l., 1 t. 648. Loti Pierre: Egyiptomi képek. Ford.: Balla Ignác. 54 l. 649. Szőllősi Zsigmond: Hihetetlen történetek. 63 l. 650–651. Hebbel Frigyes: Judit. Tragédia 5 felvonásban. Ford.: Ivánfi Jenő. 85 l. 652. Prévost Marcel: Mit tanuljanak a lányok. Ford.: Benedek Marcell. 59 l. 653. Kenedi Géza: Feminista tanulmányok. 57, 1 l. 654–655. Kaffka Margit: Süppedő talajon. Elbeszélések. 87 l. 656. Musset, Alfred de: Miről álmodnak a lányok. Ford.: Radó Antal. 33 l. 657–658. Shaw G. B.: Szocializmus milliomosok számára és egyéb tanulmányok. Ford.: Benedek Marcell. 112 l. 659. Szomaházy István: János mester és a felesége. Elbeszélések. 61 l. 660. Lagerlöf Zelma: Az ezüstbánya és egyéb elbeszélések. Svédből ford.: Osváth Kálmán. 64 l. 661–662. Jacobson Jens Péter: Mogens. Lövés a ködben. Ford.: Benedek Marcell. 69 l. 663–664. Wlassics Gyula: Deák Ferenc. 74 l. 665–666. Reviczky Gyula: Apai örökség. Elbeszélés. 110 l. 667. Írói arcképek. IV. Kozma Andor: Gyulai Pál, az ember és a költő. 51 l. 668–669. Molnár Ferenc: Báró Márczius és egyéb elbeszélések. 82 l. 670. Strindberg Ágost: Történelmi miniatürök. Ford.: Schöpflin Aladár. 63 l. 671–672. Ibsen Henrik: Ha mi holtak fölébredünk. Drámai epológus 3 felvonásban. Ford.: Görögné Beke Margit. 76 l. 673. Szini Gyula: Bolond könnyek. Elbeszélések. 63 l. 674–675. France Anatole: Az ing. Mese. Ford.: Benedek Marcell. 85 l. 676. Strindberg Ágost: A Szent Gotthárd mondája és egyéb elbeszélések. Svédből ford.: Leffler Béla. 57 l. 677–678. Andor József: (Cyprián): Ködös napok. Elbeszélés. 79 l. 679–680. Kistemaeckers Henry: Az ösztön. Színmű 3 felvonásban. Ford.: Ábrányi Emil. 70 l. 681. Amicis, Edmondo de: A török nő. Ford.: Vezsenyi Béla. 52 l. 682–683. Daudet Alphonse–Belot Adolphe. Sapho. Színmű 5 felvonás ban. Ford.: Ábrányi Emil. 116 l. 684. Futrelle Jacques: A gondolkozó gép.Van Dusen professzor legujabb esetei. Ford.: Schöpflin Aladár. 67 l. 685–688. K.Nagy Sándor: Esküdtek és esküdtbírák törvénykönyve. A bűnvádi perrendtartásról, ennek életbeléptetéséről, az esküdtbír… 689. Prévost Marcel: Misette. Ford.: Császár Ernő. 60 l. 690–691. Bethlen Miklós gróf önéletírása. Szemelvények. Kiadta: Károlyi János. 100 l. 692-693. Bernstein Henry: Édes otthon. Színmű 3 felvonásban. Ford: Ábrányi Emil. 133 l. 694. Gyöngyösi István: Márssal társalkodó Murányi Vénus. Bevezetéssel ellátta: Palágyi Lajos. 64 l. 695–696. Bracco Roberto: Vége a szerelemnek. Vígjáték 3 felvonásban. Ford.: Radó Antal. 92 l. 697. Kiss Menyhért: Hol a Maros vize f'olyik. Elbeszélések. 58. 2 l. 698. Krúdy Gyula: Piros és a többiek. Elbeszélések. 61. 2 l. 699. Doyle Conan: A brigadéros házassága és egyéb történetek. Ford.: Benedek Marcell. 58. 2 l. 700. Írói arcképek. IV. Arany János: Gvadányi József, Szabó Dávid. Ráday Gedeon. 40 l. 701. Provins Michel: Hogyan fognak meg bennünket. Ford.: Benedek Marcell. 67 l. 702–703.Heltai Jenő: Kis komédiák. 64 l. 704. Rostand Edmond: A két Pierrot, vagy: a fehér vacsora. Verses egyfelvonásos. Ford.: Kosztolányi Dezső. 39 l. 705–710. Homeros Odysseája. Ford.: Kemenes (Kempf) József. 391, 1 l. 711. Pekár Gyula: Lacika mamája és egyéb elbeszélések. 63 l. 712–713. Stevenson Róbert Louis: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete. Ford.: Benedek Marcell. 98, 1 l. 714–716. Schiller Frigyes: Don Carlos, spanyol infáns. Drámai költemény. Ford.: Radó Antal. 235 l. 717–718. Bang Hermann: Őfensége. Ford.: Holló Márton. 84 l. 719. Wallis A. S. C.: Az ember tragádiája. Hollandból ford.: Erdélyi Károly. 41 l. 720. Révész Béla: Nyomor. Elbeszélések. 64 l. 721–722. Flers–Caillavet: A zöld frakk. Vígjáték 4 felvonásban. Ford.: Heltai Jenő. 110 l. 723. Maupassant, Guy de: Családi körben. Ford.: Benedek Marcell. 68 l. 724–725. Heltai Jenő: Egy operette története. – Kis komédiák. 77, 1 l. 726. Kant filozófiája. Gondolatok műveiből. Ford. és bevezetéssel ellátta: Polgár Gyula. 60 l. 727–728. Bródy Sándor: Elmélkedések. 83, 1 l. 729. Prévost Marcel: A végrendelet és egyéb elbeszélések. Ford.: Benedek Marcell. 66. 1 l. 730. Rezek Román: Galamb Péter. A Kistaludy-Társaság Széher Árpád jutalmával kitüntetett elbeszélés. 54 l. 731. Írói arcképek. V. Kozma Andor: Báró Eötvös József. 29 l. 732. Wells H. G.: Az elcserélt élet és egyéb történetek. Ford.: Benedek Marcell. 60 l.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT