Laki Bennó. Rendszeres német nyelvtan. 2. változatlan kiad. U. o., 1918. 160 l.