Lacsny Incze Lajos. Adatok a Nagyvárad melletti melegvizek algaflórájához. Bp., 1913. Hornyánszky. 19 [1] l.