1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

Leánygimnázium tanításterve. A –. Kiadta a vall.- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1918. évi aug, hó 10-én 141.330 sz. a. kelt… Leányközépiskolák (felső leányiskola, leánygimnázium és felső kereskedelmi leányiskola) tanítástervei. Kiadta a vallás- és közokt… Leánynapló az 1917/18–1918/19. isk.évre. Bp., 1917/18. Szénásy Béla. 127, 127 l. Leánynaptár az 1914/15. iskolai évre. 15. évfolyam. Bp., 1914. Barta. 16°. 128 l. 40.– Leányok naplója polg. és felsőbb leányiskolai tanulók számára. Az 1911–12. iskolai évre. 6. évf. Szerk. Csáthy Kálmán. Debrecen, … Leányok a tilosban. Bp., [1918]. Bálint L. 16 l. Leányszínpad. Kőszeg, 1918. Kat. Tanítónőképző kiad. 1. Kincs István: Modern élet. [Szombathely. Egyházmegyei ny.] 60 l. 2. Bacil… Leblan Tamás. A munka megszentelése, vagyis Útmutatás a tökéletességre. Ld. Kumplido Bódog. Leblanc Maurice. Az arany háromszög. Ld. Kultúra regénytára, 35. Leblanc Maurice. Az aranyszemű asszony. Regény. Ford.: Szini Gyula. Bp., 1918. Légrády. 284 l. 10.– Leblanc Maurice. Arsène Lupin kalandjai. Ld.Olcsó regény, 9. Leblanc Maurice. A határ. Regény. Bp., [1919]. Légrády. 149 [1] +171 [1] l. U. az. Ld. Legjobb könyvek, 184/185. Leblanc Maurice. Hét óra tizenkilenc perc. Ld. Detektív- és kalandorregények, 6. Leblanc Maurice. 813. Regény. Ford.: Szatmári Jenő. Bp., [1914.] Kereskedelmi Közlöny. 206 + 205 [l] l. Leblanc Maurice. A piros hetes. Ld. Olcsó regény, 13. Leblanc Maurice. A szőke hölgy. Ld. U. o., 26. Leblanc Maurice. Tizenkét óra huszonhárom perc. Ld. Detektív- és kalandorregények, 6 Leblanc Maurice. Az üvegdugó. Ld. Athenaeum kvtár, 71.. Leblanc Maurice. A vérfürdő. Ld. Tolnai világkvtár, [20]. Le Bon Gustave. Az igazságok lelke. Ford.: Benedek Marcell. Bp., [1920]. Dick M. 168 l. 60.– Le Bon Gustave. Mult és jövő. Ld. Kultúra és tudomány, 29. Le Bon Gustave. Társadalom-lélektani rendszere. Ld. Huszadik Század kvtára, 57. Le Bon Gustave. A tömegek lélektana. Ld. Kultúra és tudomány. 9. Lechner Gedeon. Az áramgörbe alakjának befolyása a csendes kisülések chemiai hatására. Bp., 1915. M. T. Akad. 68–103. l. (Klny. a… Lechner Jenő. Az elszakításra ítélt Magyarország. – Hungary condemned to mutilation. – Hongrie condamnée àtre mutiliée. 157 képpe… Lechner Jenő. Építési enciklopédia Ld. Tudományos zsebkvtár, 125., 127., 129/30. Lechner Jenő. Földúlt tűzhelyeinkért. Torockói Wigand Ede rajzaival. Bp., 1915. Pátria. 28 l. (Klny. az Építő Iparból.) Lechner Jenő. Képek Buda és Pest fejlődésének történetéből. U. o., 1918. Németh J. 196 l. Lechner Jenő. A krakói Wawel és renaissance műemlékei. U. o., 1914. Pátria. Németh J. biz. 2°. 16 l. 6.– Lechner Jenő. Nagy Virgil: „Az ókori építés története“ című előadásának vezérfonala. U. o., 1918. Attila ny. 104 l. Lechner Jenő. A pártázatos reneszánsz építés Magyarország határai körül. U. o., 1915. Pátria. Németh J biz. 4°. 45 l. (Klny. a Ma… Lechner Jenő. Renaissance építési emlékek Szamosújvárott. U. o., 1917. 4°. 29 [3] l. (Klny. az Építőipar-Építőművészetből.) Lechner Jenő. A sárospataki áll. tanítóképző-intézet új épülete. U. o., 1914. 2°. 7 l. (Klny. az Építő Iparból.) Lechner Jenő. Szemelvények „A reneszánsz építés Magyarországon és határai körül“ című művészettörténeti tanulmányból. U. o., 1915… Lechner Jenő. Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi reneszánsz építésről. U. o.. 1913. Pátria. Eggenberger–Németh bi… Lechner Károly. Az alkoholizmus veszedelmei. Ld. Védelmi tanfolyam, 10. Lechner Károly. A beszámítás és a jogorvoslás kérdése. Bp., 1913. Franklin. 11 l. (Klny. a Gyógyászatból.) Lechner Károly. A beszámítás és jogorvoslás kérdése a büntetőtörvénykönyv revíziója alkalmából. Kolozsvár, 1913. Ajtai K. A. 7 l.… Lechner Károly. Javaslata dr. Benedek László magántanári képesítése tárgyában. U. o., 1911. 2°. 7 l. Lechner Károly. Az elmefogyatékosságokról. Bp., 1911, 1912. Franklin. 545–578.+ 726–754. l. (Klny. az Orvosképzésből.) Lechner Károly. Az emlékezésről. Kolozsvár, 1911. Stief J. 4°. 2, 7 l.) Klny. az Erdélyi Múzeumból.) Lechner Károly. A Freudizmusról. U. o., 1914. Ajtai K. A. 18 l. (Klny. az Erdélyi Múz.-Egyesület orvostud. szakoszt. Értesítőjébő… Lechner Károly. A gyermek kórus szellemi világa. Bp., 1912. Franklin. 32 l. (Klny. a gyógyászatból.) Lechner Károly. Az idegesség a háborúban. Kolozsvár, 1915. Ajtai K. A. 17. l. (Klny. az Erdélyi Múz.-Egyesület orvostud. szakoszt… Lechner Károly. Az impressziókról. Bp., 1914. Hornyánszky. 30 l. (Klny. a Magy. Filoz- Társ. Közleményeiből.) Lechner Károly. A nők kriminalitásának éa elzüllésének okairól. Kolozsvár, 1914. Ajtai. K. A. 23 l. (Klny. a Pártfogó-Egyesület 1… Lechner Károly. Szabadság és kötöttség lelki életünkben. U. o., 1918. 23 l. Lechner Károly. Jancsó Miklós–Reinhold Béla javaslata a kolozsvári egyetem orvosi karához Elfer Aladár egy m.- tanárnak c. rk. ta… Lechner Károly. Ld. Dolgozatok. Lechner Tibor. Korszellem és történettudomány. Bp., 1913. Buschmann F. Németh J. biz. 58 l. 1.– Lechner Wilhelm. Anleitung zur praktischen Durchführung der vereinfachten Schiessausbildung bei der Infanterie- und Jägertruppe. … Lechnitzky Gyula. Alkotó munkára való nevelés. Az intuitív és tudatos alkotás lélektana, törvényei és eszközei. A produktív terem… Lechner Károly. A pedagógiai munka szervezésének új feladatai. U. o., 1915. 38 l. Leconte de Lisle [Charles]. Az Erinnysek. Ld. Fővárosi Színházak Műsora, 299/300. Ledács Kiss Rezső. Magyarországi lokomotívok. A magyar államvasutak 376 sorozatú TVa osztályú Prairie (1-III-1)-jellegű szertartá… Léderer Á[brahám]. Deutsches ABC- und Lesebuch für die erste Volksschulklasse. Umgearb. von Nikolaus Szeiler–Josef Molnár. Bp., 1… Léderer Á[brahám]. A figyelem. Pedagógiai értekezés. Bp., 1915. Neuwald I. 11 l. (Klny. az Izraelita Tanügyi Értesítőből.) Léderer Á[brahám]. Harmónia a nevelésben. U. o., 1913. 13 l.. (Klny. U. abból.) Léderer Á[brahám]. A hazafiságra való nevelés. U. o., 1914. 19 l. (Klny. U. abból.) Léderer Á[brahám]. A lelkiismeret kiképzése. U. o., 1911. 15 l. (Klny. U. abból.) Léderer Á[brahám]. Az önszeretet ember-, erkölcs-, vallás-, társadalom- és neveléstani szemponthól. U. o., 1912. Lampel biz. 19 l… Léderer Miksa. A fórumról. Jogi, politikai és alkalmi beszédek. Lőcse, 1915. Szepesmegyei közig. kny. Braun biz. 177 [2] l. 3.– Leel-Össy Albert. Háborús versek 1914–15. Nagyvárad, 1917. Nagyvárad ny. és újságváll. 64, 54 l. 1.– Le Feuvre Amy. Teddy gombja. Elbeszélés. Átdolg.: Prém Margit. Bp., 1914. Londoni traktátus- társulat. 136 l. Leffler Béla. Magyar szerzők svéd színpadon. Bp., 1916. Franklin. 8 l. (Klny. a Bpesti Szemléből.) Leffler Béla. A nyírbátori református templom. U. o., 1916. Szerző. Kókai biz. 4°. 27 l. 3 t. (Klny. az Archaeológiai Értesítőből… Leffler Béla. Petőfi Svédországban. Nyíregyháza 1912. Jóba E. 19 [1] l. Legány Ödön. A tök szántóföldi termelése. Bp., [1919]. Wodianer. 12 l. Legányi Gyula. Szociális átalakulások. Korrajz a 20. század elejéről. 1. füz. Debrecen, 1911. Hegedüs–Sándor. 12 l. U. az. 3. füz… Legea nouă despre alegerea deputatilor. Indrumări pentru poporul român. Arad, 1914. „Concordia“ ny. 74 l. Legeltetési társulatok alakítása az osztatlan közös legelőkről szóló 1913. évi X. t.-c. alapján. Bp., 1914. Pallas. Tisza Testv. … Légendes et contes pour rire. Par G. Courteline–A. Daudet–C. Farrère–A. France–E. Zola. Bp., [1920]. Lantos. 78 [l] l. Legényegyesületi színműtár. Szerk.: Tölcséry Ferenc. Veszprém, 1911–912. Pósa E. 28. Sar-Tarnès: A zongora. Ford.: Rada István. 1… Legénységi hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák mezőtúri egyesületének alapszabályai. A – Mezőtúr, 1919. Török I. 13 l. Legeza Mihály. Gyakorlófüzet az iparostanonciskola 2. oszt. számára. 6. kiad. Jászberény, 1913. Pesti P. 4°. 56 l. Legeza Pál nemzetgyűlési képviselő beszéde 1920. júl. 29-én. Bp., [1920] Athenaeum. 4°. 2 l. Legeza Viktor. Ásvány-, kőzet- és földtan (mineralógia, petrográfia éa geológia) elemei. A felsőbb leányisk. 2. oszt. számára. 2.… Legeza Viktor. A természetrajz elemei. Ld. Kriesch János. Legeza Viktor. Perényi Lajos: Vegytan és ásványtan. Polg. leányiskolák 3. oszt. számára. 3. kiad. Bp., 1914. Athenaeum. 164 l. 2.… Leghíresebb és legrégibb egyiptomi nagy álmoskönyv. A –. Összeválogatta: Bosco. Bp., [1917]. Európa ny. 32 l. Leghűbben ki szeret? Ld. Kabaré-kincstár, I8. Légi forgalom rendőri szabályainak tervezete. A –. A Magy. Aëro-Szövetség jogi bizottságának munkálata. Előadó: Ősz Lajos. Bp., [… Légi támadások. Ld. Aero-kvtár, 3. Legigazibb álmoskönyv és szerencse-jósló. Bp., 1913. Biró A. 48 l. Legioner. Ld. Gerenday László. Legismertebb baromfifajtáknak jellegleírása. A –. Bp., 1913. Baromfitenyésztők Orsz. Egyes. 180 l. 2.– Legjobb könyvek. Bp., 1911-1919. Légrády. Egy-egy szám ára –.80 Legjobb könyvek. 3. sorozat. Szerk.: Kabos Ede. U. o., 1918–1920. Légrády. Egy-egy szám –.50 Légmán Leó. óhidi: A helyreigazítási jog. Sajtójogi tanulmány. Bp., 1919. Hornyánszky. 71 l. 6.– Légmán Leó. óhidi: A tűz feltalálása és jelentősége. Eger. 1914. Érseki líceumi kny. 14 l. Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt egy imádságban eltöltött óra ötpercekre beosztva. A –. Franciából ford.: Z. 7. kiad. Bp., 1… Legméltóságosabb A – Oltári-Szentség látogatása. 3. kiad. U. o., 1914. 14 [1] l. U. az. 4. kiad. U. o., 1916. Legnani R. A harcos álma. L. R. költeménye után Alagi Sándor. A hadsegélyezésnek felajánlja: Jauernik V.Nándor. Bp., [1915]. Pátr… Legnani R. Kriegers Traum. U. o., 1915. 5 l. Légrády Imre. A kommün fogságában 1919. ápr. 16.–máj. 2. Bp., 1919. Légrády. 51 l. Legszebb regények és elbeszélések olcsó kiadásban. A –. Bp., 1919. Kultúra ny. 4°. 1. Dosztojevszkij: Fehér éjszakák. 1919. 16 l. Legszükségesebb német, francia és horvát nyelvi ismeretek a távirda szolgálatában. A –. Bp., 1915. M. kir. központi távirdahivata… Legteljesebb és legújabb magyar köszöntőkönyv mindenki számára. Bővített újabb kiad. Bp., [1912]. Kálmán M. 47 l. Legújabb daloskönyv. [Bp.], 1920. Közp. Sajtóvállalat. [4] l. Legújabb harci dalok. 2 füz. Karcag, [1918). Tóth B. 4 l. Egy-egy füzet –.30 U. az, más szöveggel. Nagykároly, 1918. Szász A. 4 l…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT