Középiskolai A – tantervek vázlata. Szerk.: Waldapfel János. Bp., 1915. Orsz. Közokt. Tanács. 4°. 17 [1] l., 2 t.