V. 1–2. Beniczkyné Bajza Lenke: A hegység tündére. 5. kiad. 1914. 2 köt.