Zubriczky Aladár dr. A kereszténység lényege. (8-r. 96 l.) Bpest, 1907. Szent István-Társulat. 1.–