Zsögöd Benő. Fejezetek köelmi jogunk köréből. I. köt. 2., jav. kiad. (8-r. XXXII. 831 l.) Bpest, 1901. Politzer Zs. és fia. 20.–