Zsakula Milán dr. Váltakozó áramok elmélete. [Dynamogépek.] (4-r. 116 l.) Bpest, (é. n.) Grund V. kőnyom.