Zsakula Milán dr. A csúcsíves építés kora. Ld.: U. o. II.