Zoványi Lajos. Szilágyvármegye. Ld.: Asztalos Gyula.