Zöldi Márton. Bűnös emberek. Elbeszélések. (8-r. 239 l.) Bpest, (é. n.) Singer és Wolfner. 3.– , kötve 5.–