Tudományos zsebkönyvtár. 1–7., 11., 13., 15., 16., 21., 22., 24., 25., 31–36., 39–42., 44., 48–49., 52–55., 58., 61–218. szám. (K…

Teljes szövegű keresés

Tudományos zsebkönyvtár. 1–7., 11., 13., 15., 16., 21., 22., 24., 25., 31–36., 39–42., 44., 48–49., 52–55., 58., 61–218. szám. (K. 8-r-) Bpest, 1901–1910. Stampfel-féle kkh. Egy-egy szám – .60

 

1. Hickmann A. S. és Péter János. Földrajzi és statisztikai tabellák. 2. kiadás. (65 l.) 1903. 2. Lévay Ede dr. Számtani példatár. 2. bővített kiadás. (78 l.) 1902. 3. Schmidt Márton dr. Kiss latin nyelvtan. 2., javított kiadás. (77 l.) 1903. 3. kiadás. (77 l.) 1908. 4. Gaal Mózes. A magyar irodalom rövid története. 3. kiadás. (77 l.) 1905. 4. kiadás. A magyar irodalom története több vonásokban. (77 l.) 1910. 5. Schmidt Márton. Görög nyelvtan. 2. kiadás. (94 l.) 1907 6. Pröhle Vilmos. Rendszeres francia nyelvtan. 2. kiad. (77 l.) 1906. 7. Pröhle Vilmos dr. Rendszeres angol nyelvtan iskolai és magánhasználatra. 2., javított kiadás. (79 l.) 1909. 11. Gaal Mózes. Kis magyar nyelvtan. 2. kiadás. (63 l.) é. n. 13. Gaal Mózes. Kis magyar rhetorika. 2. kiadás. (40 l.) 15. Schmidt Márton dr. Római régiségek. 2., javított és bővített kiadás. (92 l.) 1904. 16. Cseh Lajos. Magyarország oknyomozó története. 2. kiadás. (76 l.) 1902. 21. Lévay Ede dr. Mathematikai képletek gyüjteménye. (67 l.) 1906. 22. Gaal Mózes. Kis magyar poetika. 2. kiadás. (68 2 l.) 1907. 24. Márton Jenő. A római nemzeti irodalom története. 2. kiad. (76 l.) 1905. 25. Albrecht János. Kis német nyelvtan. 2., javított kiadás. (85 l.) 1903. 3. kiadás. (88 l.) 1907. 31–34a. Katona Mór dr. A mai érvényű magyar magánjog vezérfonala. 3., bővített kiadás. (304 l.) 1909. 35. Lévay Ede. Számtan. 2. kiadás. (VII. 104 l.) é. n. 36. Polikeit Károly. Ötjegyű logaritmus táblák. 3. kiadás. (104 l.) 39–40. Atzél Béla dr. Magyar büntetőjog. 2., javított és a büntető novellával kiegészített kiadás. (184 l.) 1909. 41–42 Atzél Béla. A bűnvádi perrendtartás. 2. kiadás. (79 l.) é. n. 44. Lévai Ede dr. Algebra. 2. kiadás. (83 l.) 1903. 3. kiadás. (91 l.) é. n. 48–49. Cserey Adolf dr. Kis növényhatározó. Számos képpel. 2., javított kiadás. (213 l.) 1905. 52–53. szám. Boros Rudolf. Stilisme. 2. kiadás. (152 l.) 1906. 54. Bódogh János. Levelező gyorsírás. 2. kiadás. (76 l.) 1905. 55. Falcsik Rezső. Magyar közigazgatási jog. 2. kiadás. (148 l.) 58. Hegedűs Sándor. Általános földrajz. 2. kiadás. (79 1 l.) 61. Goll János. Általános zeneműszótár. 2. kiadás. (70 l.) 1910. 62. Márton Jenő. A görög irodalom története. 2. kiadás. (94 1 l.) 1907. 63–64. Mihalik József. A zománc. (141 l.) 1901 65. Bódogh János. Vitagyorsírás. 2. kiadás. (72 l.) é. n. 66. Berényi Pál. A magyar váltójog. 2. kiadás. (74 1 l.) 1901. 67. Cseh Lajos. Világtörténelem. II. r ész. (80 l.) 1901. 2. kiadás. (80 l.) 1906. 68–69. Boros Rudolf. A rajzolás vezérfonala. 175 1 l.) 1901. 2. kiadás. (191 l.) 1910. 70–72. Losonczi Lajos dr. Mythologia. (238 l.) 1901. 73. Goll János. Általános zenetan (96 l.) 1901. 2. kiadás. (103 l.) 1906. 74. Berényi Pál dr. Államszámviteltan. (69 l.) 1901. 75. Somló Bódog dr. Jogbölcselet. (62 l.) 1901 76. Cserey Adolf dr. Rovargyüjtő. Vagyis a rovarok megismerése és begyüjtésére szolgáló útmutató. Több rajzzal. (57 l.) 1901. 77. Schwicker Alfréd. Chemia. I. Szervetlen rész. (72 l.) 1901. 2. kiadás. (78 l.) 1907. 78. Lévay Ede dr. Physikai repetitorium. I. Mechanika. 45 ábrával. 81 l.) 1901. 2. kiadás. (88 l.) 1907. 79. Somló Bódog dr. Sociologia. (65 l.) 1901. 80. Schmidt Márton dr. Logika. (64 l.) 1901. 81. Lévay Ede dr. Physika repetitorium. II. Akustika. Optika. Hőtan. 45 ábrával. (86 l.) 1901. 82. Matakovszky Béla. Áruüzleti szokások. (68 l.) 1901. 83. Albrecht János. A német irodalom rövid vázlata, a legrégibb időktől a jelen korig. (79 l.) 1901. 84. Berényi Pál dr. Kereskedelmi jog. (88 l.) 1901. 2. kiadás. (93 l.) é. n. 85. Lévay Ede dr. Physikai repetitorium. III. Elektromosság és mágnesség. 30 ábrával. (77 l.) 1901. 2. kiadás. (79, 1 l.) 1907. 86. Bozóky Endre dr. Kosmografia. (A világegyetem rövid leírása.) 31 ábrával. (69 l.) 1901. 87–89. Cserey Adolf dr. Lepkehatározó. Vagyis hazánkban előforduló nagy lepkék nemeinek és gyakrabban előforduló fajainak megisme… 90–91. Ottó József dr. A testgyakorlás alapelemei. 67 ábrával. (128 l.) 1901. 93. Schwicker Alfréd. Chemia. II. Szerves rész. 11 ábrával. (61 l.) 1901. 2. kiadás. (68 l.) é. n. 94. Cseh Lajos. Világtörténelem. III. rész. Új-kor és legújabb-kor. (96 l.) 1901. 2. kiadás. (102 l.) 1907. 95. Lévay Ede dr. Analytikai síkmértan. 22 ábrával. 250 feladat. (64 l.) 1901. 96–98. Cserey Adolf dr. Bogárhatározó. Vagyis hazánkban gyakrabban előforduló bogárnemeknek és a gyakori, valamint monotyp fajokn… 99. Bozóky Endre dr. Kis meteorologia. Meteorologiai észlelések, klimatologia és időprognosis. 14 ábrával. (76 l.) 1901. 100. Bartha József dr. A magyar művelődés története. (77 l.) 1901. 101. Wonaszek A. Antal dr. Astronomia. 16 ábrával. (77 l.) 1902. 102. Kun Béla dr. Bevezetés a jog- és államtudományokba. (68 l.) 1902. 103. Juhász Kálmán. Banktechnika. (70 l.) 1902. 104. Berényi Pál dr. kereskedelemisme. (70 l.) 1902. 105. Cs. Papp József dr. Gyakorlati olasz nyelvtan. (77 l.) 1902. 106. Sajóhegyi Béla. Fotografálás. 177 l.) 1902. 107. Rakodczay Pál. Dramaturgia. (69 l.) 1902. 108. Lósy József. Anthropologia. (Embertan.) 19 ábrával. (81 l.) 1902. 109. Schmidt Márton dr. Lélektan. (68 l.) 1902. 110. Bozóky Endre dr. Physikai zsebkönyv. A physika alapfogalmainak, törvényeinek, legkiválóbb kísérleteinek és kísérleti eredmén… 111. Albrecht János. Német helyesírás. Szabályok és szólajstrom. A hivatalos helyesírás alapján. (80 l.) 1902. 112. Mikola Sándor. Mathematikai szünórák. Érdekes mathematikai esetek, játékok és feladatok gyüjteménye. 1. füzet. (61. 68 l.) 1… 113. Bartha József dr. Aesthetika. (61 l.) 1902. 114. Mikola Sándor. Mathematikai szünórák. Érdekes mathematikai esetek, játékok, és feladatok gyüjteménye. 2. füzet. /68 l.) é. n. 115. Lévay Ede dr. Algebrai példatár. 2., bővített kiadás. (80 l.) 1902. 3. kiadás. (82 l.) 1906. 116. Schmidt Márton dr. Görög régiségek. 14 ábrával. (88 l.) 1903. 117–118. Perényi József dr. id. Az állatok fejlődése. (Tekintettel az emberre.) Első rész: Általános fejlődéstan. (118 l.) 1903. 119–120. Hörk József. Magyar protestáns egyházjog. (130 l.) 1902. 121–123. Cserey Adolf dr. Gombaisme. 40 színezett és 15 színezetlen képpel. (126 l.) 1903. 124. Perényi József dr. id. Az állatok fejlődése. (Tekintettel az emberre.) 2. rész: Részletes fejlődéstan. (75 l.) 1903. 125. Lechner Jenő. Építési enciklopedia. Első rész: Kőszerkezetek. 86 ábrával. (85 l.) 1903. 126. Perényi József dr. idősb. Az állatok fejlődése. (Tekintettel az emberre.) III. rész. Az állati szervek fejlődéstana. (77 l.)… 127. Lechner Jenő. Építési enciklopedia. II. rész. Faszerkezetek. 82 ábrával. (68 l.) 1903. 128. Cserey Adolf dr. Kis ásványtan. 32 színezett és 36 színezelen képpel. (64 l.) 1903. 129. Lechner Jenő. Építési enciklopédia. III. r ész: Vasszerkezet. 31 ábrával. (64 l.) 1903. 130. Lechner Jenő. Építési enciklopédia. IV. rész: Épületek felszerelése. 34 ábrával. (67 l.) 1903. 131–132. Serey Adolf dr. A növények természetrajza. 65 színezett és 35 színezetlen képpel. (131 l.) 1903. 133. Balogh Arthur dr. Magyar közjog. (60 l.) 1903. 134–135. Cserey Adolf dr. Az állatok természetrajza. 86 képpel. (1581.) 1903. 136. Katona Mór dr. A magyar bányajog vázlata. (69 l.) 1903. 137. Pataki Simon. Kereskedelmi földrajz. (68 l.) 1903. 138. Balogh Arthur dr. Alkotmánytan. (58 l.) 1903. 139. Cserép József dr. Latin stilisztika. (60 l.) 1903. 140–141. Pajor Ernő dr. Magyar polgári perrendtartás. (136 l.) 1903. 142–143. Bozóky Endre. Az elektrotechnika vázlatos áttekintése. 110 ábrával. (139 l.) 1903. 144. Derzsib Béla. Kereskedelmi számtan. (85 l.) 1903. 145–146. Kenéz Béla dr. A statisztika elmélete. (123 l.) 1903. 147–148. Nemes Mihály. A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban. (104 1. képekkel.) 1903. 149. Wildner Ödön dr. Társadalmi gazdaságtan. I. (elméleti) rész. (721.) 1903. 150. Wildner Ödön dr. U. a. II. rész. Társadalmi gazdasági politika. (80 l.) 1903. 151. Balogh Arthur dr. Közigazgatástan. (60 l.) 1903. 152–153. Sajóhelyi Frigyes. Geologia. I. Általános rész. Dinamikai geologia és petrografia. (147 l.) 1904. 154–155. Sajóhelyi Frigyes. Geologia. II. A föld története. Sztratigrafia és palaeontológia. (164 l.) 1904.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT