Budapest belterületének tervrajza. Mérték 1:25.000. Bpest, 1906. Magyar Földr. Intézet r. t. – .30