Bánffy György gr. havasi erdőbirtokának térképe. (2-r.) Bpest, 1906. Klösz Gy.