Arad vármegye közigazgatási térképe. Rajzolta Hátsek Ignác. Mérték 1:435.000. 4. kiadás. Bpest, 1903. Lampel R. –.60