Térképek. – Atlaszok.

Teljes szövegű keresés

Térképek. – Atlaszok.

 

Afrika iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából kidolgozta Kogutowicz Manó. 4., javított … Afrika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából kidolgozta Kogutowicz… Afrika kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. ( l.) Bpest, é. n. M. Földr. Intézet. – .20 Afrika. Az olasz-török háború színhelye. 1:2.400.000 Bpest, 1910. U. o. Ágotai Béla és Kogutowicz Manó. Térképfüzet Budapest elemi népiskoláinak III. osztálya számára. (4-r. 22 l.) Bpest, 1906. U. o. Ágotai Béla és Kogutowicz Manó. Ugyanaz a IV., V:, és VI. osztály számára. (4-r. 20 l.) Bpest, 1906. U. o. 1.20 Albánia. Északi – térképe Nopcsa Ferenc báró 1905–1906. évi utazásából. 1:100.000 (2-r.) Bpest, é. n. U. o. Államvasútak. A m. kir. – által kezelt helyi érdekű vasútak térképe. (2-r. 1 l.) Bpest, 1904. Klösz György és fia. Államvasútak. U. a. mérték: 1:1050.00. (2-r. 1 l.) Bpest, 1908. Ny. u. o. Amerika kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 l.) Bpest, é. n. Földr. Int. 20– . Észak-Amerika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és ra… Észak-Amerika hegy- és vízrajzi és politikai iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából ter… Dél-Amerika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajz… Dél-Amerika hegy- és vízrajzi és politikai iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából terve… Appennin-félsziget (Olaszország) iskolai fali térképe. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajz… Arad szab. kir. város térképe Csepreghy Mihály térképe alapján. (1 l.) Arad, 1902. ifj. Klein Mór, Ingusz I. és Fia kiadása. Arad sz. kir. város belhatárának és környékének térképe. 1:8640. Arad, 1904. U. o. Arad sz. kir. város térképe. Arad, 1909. U. o. Aradmegyei. Az – ármentesítő és belvízszabályozó társulat árvédelmi térképe. (2-r. 2 l.) Bpest, é. n. Klösz Gy. és fia. 1. Fehérk… Arad vármegye közigazgatási térképe. Rajzolta Hátsek Ignác. Mérték 1:435.000. 4. kiadás. Bpest, 1903. Lampel R. –.60 Arad vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Szerk. és nyom. a m. kir. államnyomdában. (2 l.) Mérték 1:144.000 Bpest, 190… Arad várm. térképe. Mérték 1:500.000 (1 l.) Arad, 1903. Ingusz I. és fia. – .20 A magyar korona országainak területén levő összes… Atlasz. Nagy Magyar –. Ld.: Brózik Károly. Ausztrália hegy- és vízrajzi és politikai iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri megbízásából terve… Ausztrália és Polinézia iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kog… Ausztrália és Polinézia kézi térképe. Tervezte és rajzolta u. a. (1 l.) Bpest, é. n. U. o. – .20 Ázsia hegy- és vízrajzi és politikai iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és… Ázsia hegy- és vízrajzi és politikai iskolai fali térképe. U. a. 3., jav. kiad. Bpest, 1907. U. o. Vászonra vonva borítékban 22.–… Ázsia kézi térképe. Tervezte és rajzolta u. a. (1 l.) Bpest. U. o. – .20 Bács-Bodrog vármegye nagy fali térképe. (4 l.) Melléktérkép: Szabadak sz. kir. város tervrajza. Mérték: 1:100.000 Meznerits Feren… Bács-Bodrog vármegye térképe. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából. 4. kiadás. Mérték: 1:450,000.… Bács-Bodrog vármegye térképe. A megye rövid leírásával, magán- és iskolai célra. Mérték 1:500.000 Rajzolta Fridrik Tamás. Szeged,… Bács-Bodrog vármegye térképe. közigazgatási és földmívelési térképe. Szerkesztette és nyom. a m. kir. államnyomdában. Mérték: 1:1… Baja thjf. város térképe. 1:3840. Baja, 1909. Kollár A. Balaton. A – és környékének túristatérképe. (1 l.) Bpest, é. n. Heisler és Kózol Ignác. Balaton. A– és környékének túristatérképe. Rajzolta és metszette Schubert Ignác. Mérték 1:150.000 Bpest, 1910. Németh József biz.… Balaton. A – tónak és környékének részletes térképe. Tervezte lóczi Lóczy Lajos. 1:750.000 (4 l.) Bpest, 1907. Magyar Földr. Inté… Balatonhoz. A – vezető vasúti hálózat térképe. 1:900.000. (2-r. 1 l.) Wien, 1910. Cs. és kir. föld. intézet ny. 5.- Balkán-félsziget. A – fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Ma… Balkán-félsziget. A – politikai és katonai térképe. Mérték 1:800.000 Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 l.) Bulgária, Kelet… Balkán-félsziget. Ugyanaz. (2. l.) Albánia, Macedónia, Szerbia, Montenegró és a határos területek. Bpest, 1904. U. o. Balkán-félsziget. A – politikai-katonai szemontból. Kogutowicz Manó Balkán-félsziget politikai-katonai térképének ingyen mellékle… Balkán. Az északi – katonai térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz M. Mérték: 1:800.000 Bpest, 1909. U. o. 1.– Bánffy György gr. havasi erdőbirtokának térképe. (2-r.) Bpest, 1906. Klösz Gy. Bars vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Mérték 1:144.000 Bpest, 1909. Toldi Lajos biz. 1 lapon felhúzatlan 1.– , vás… Bátky Zsigmond. Magyarország néprajzi térképe. Ld.: Magyar szent korona országainak néprajzi iskolai fali térképe. Becslőjárások átnézeti térképe. Ld.: Magyar állam területei. Békés vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Mérték: 1:144.000 (2 l.) Bpest, (1903.) Toldi L. biz. 2.– , vászonra húzva,… Berecz Antal. Ld.: Elemi iskolai atlasz. Bereg és Ugocsa vármegyének térképe. Kiadatott a vallás- és közoktatásügy m. kir. miniszter megbízásából. Mérték: 1:300.000 (1 l.… Bereg vármegy fali térképe. Tervezte Szentpétery Endre. Mérték 1:112.500 (1 l.) 80×100 cm. 10 színnyomás. A Magy. Földrajzi Intéz… Bihar vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Mérték 1:144.000. Bpest, 1909. Toldi Lajos biz. 4 lapon felhúzatlan 4.– , v… Borgói erdőgondnokság. Ld.: Erdőgondnoksági térképek. Borsod vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Szerkesztetett és nyomatott a m. k. államnyomdában. Mérték 1:300.000 (1 l.… Brassó vármegye és Fogaras vármegye térképe. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából. Járásonként sz… Brassó vármegye és Fogaras vármegye térképe. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából. Járásonként sz… Brózik Károly. Nagy magyar atlasz. A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából Erődi Béla és Berecz Antal közreműködésével szerkeszt… Budapest belterületének tervrajza. Mérték 1:25.000. Bpest, 1906. Magyar Földr. Intézet r. t. – .30 Budapest fő- és székesfőváros tervrajza.Tervezte és rajzolta Kogutowicz M. (1 l.) Bpest, é. n. U. o. – .20 Budapest és környéke. Tervezte és rajzolta u.-a. ( l.) Bpest. U. o. – .20 Budapest fő- és székesváros legújabb térképe. (1 l.) Bpest, 1901. Barta Lajos. – .60 Budapest környékének térképe. Arány 1:50.000. A magy. kir. állami nyomda kiadványa. (1 l.) Bpest, 1902. Toldi L. biz. 1.– vászonb… Budapest legújabb térképe. 1904. (1 l.) Bpest. Ruzitska Ármin. – .30 Budapest látképe. Bpest, 1904. Toldi Lajos biz. 3.– Budapest legújabb térképe. 1905. (1 l.) Bpest, 1904. Pátria. – .20 Budapest legújabb térképe. U. a. 1907. (1 l.) U. o. – .20 Budapest legújabb térképe. U. a. 1907. (1 l. borítéklappal.) Bpest, 1907. U. o. – .60 Budapest legújabb térképe. 1909. (1 l.) Bpest, 1909. Barta Lajos. – 20 Budapest legújabb térképe. Új lenyomat. 1910. – .70 Budapest legújabb térképe. U. a. Nagy kiadás. (Összehajtva borítéklappal.) Bpest, 1909. U. o. – .60 Budapest legújabb térképe. Új lenyomat. 1910. 70.– Budapest legújabb térképe. Rajzolta Homolka József. Bpest, 1909. Eggenberger-féle kk. – .60 Budapest székesfőváros és környékének legújabb térképe. Rajzolta Homolka József. 1903. Mérték 1:20.000. Bpest, 1903. Eggenberger.… Budapest Új lenyomat. 1905., 1906., 1909. 1.60 Budapest székesfőváros térképe a házszámok jelzésével. Rajzolta Homolka József. (1) Bpest, 1903. Athaneum r. t. 3.– , vászonra fe… Budapest székesfőváros általános szabályozási terve. Szerkesztette a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztálya. Mérték 1:16.000… Budapest székesfőváros egész területének iskolai fali térképe. Budapest székesfőváros tanácsának megbízásából a legújabb hivatalo… Budapest székesfőváros egész területének térképe. A szomszédos községekkel. Az utcák és terek betűsoros jegyzékével. Hivatalos ad… Budapest székesfőváros egyes kerületeinek iskolai fali tervrajza a szülőföld földrajzának oktatásához. Mérték 1:5000. Tervezte Ko… Budapest székesfőváros területének térképe. Lépték 1:5000. Kiadta a székesfőváros tanácsa. Szerkesztette a székesfőváros mérnöki … Budapest székes-főváros kerületeinek néma tervrajzai a tanulók kézi használatára. Bpest, é. n. a Magyar Földr. Intézet. Tíz lap à… Cegléd térképe. Összeállította Bezzegh Pál. (1 l.) Cegléd, 1905. Sebők Béla. 1.– Csanád vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Szerkesztett. és nyom. a m. kir. államnyomdában. Mérték 1:144.000. (1 l.) … Csatornák. A tervezett magyar és osztrák – térképe. (1 l.) Bpest, 1901. Athenaeum r.-t. Csongrád vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Szerkesztetett és nyomatott a m. kir. államnyomdában. Mérték 1:144.000. … Cukorgyárak térképe. Ld.: Ásványolajgyárak. Debrecen sz. kir. város belterületének szabályozási térképe. 1:4320. (2-r.) Bpest, 1910. Klösz György és fia. Dévai erdőgondnokság. Ld.: Erdőgondnoksági térképek. Difteritisz. A –. vörheny és kanyaró által okozott halálozás 100.000 lélekre számítva a Magyar birodalomban. Térkép. (2-r.) Bpest… Dittrich József. A magyar szent korona országainak igazságügyi térképe. Arány 1:2.500.000. Temesvár, (é. n.) Polatsek-féle kk. 1.… Dorgosi erdőgondnokság. Ld.: Erdőgondnoksági térképek. Dunavölgy átnézeti térképe. Ld.: Vályi Béla. Elemi iskolai atlasz. Elemi és felsőbb népiskolák számára. Tervezték Berecz Antal és Kogutowicz Manó. 16 térkép. Bpest. M. Földr.… Erdélyi. Az – református egyházkerület közigazgatási térképe. Kiadja az egyházkerület igazgatótanács. Mérték 1:400.000. (2-r. 2 l… Erdélyi részek. Az – kézi térképe. A legújabb adatok nyomán. Jelmagyarázatokkal s az állami, megyei, ország-, vas- és kerékpáros … Erdélyi részek. Új lenyomat. 1908. 1910. Erdőgondnoksági térképek. (2-r.) Bpest. Klösz György és fia. 1. A garamvölgyi erdőgondnokság. A. üzemosztály I. II. vágás sorozat… Esztergom vámegye közigazgatási térképe. Rajzolta Hátsek Ignác. Mérték 1:435.000 (1 l.) IV. kiadás. Bpest, 1903. Lampel Róbert. –… Esztergom vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. Szerkesztette és nyomatott a m. kir. államnyomdában. Mérték 1:144.000 (… Európa átnézeti fali térképe. Tervezte és r ajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:3.000.000. Nagysága 190×215 cm. Bpest, é. n. M. Föl…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT