Sum. Gondolatok Forel Ágostnak a sexuális ethikáról tartott előadásához. (16-r. 16 l.)h Bpest, 1906. Ráth Mór biz. – .20