Remekírók képes könyvtára. Szerkeszti Radó Antal. (8-r.) Bpest, é. n. (1901–1908.) Lampel Róbert. Egy-egy kötet vászonba kötve 6.…

Teljes szövegű keresés

Remekírók képes könyvtára. Szerkeszti Radó Antal. (8-r.) Bpest, é. n. (1901–1908.) Lampel Róbert. Egy-egy kötet vászonba kötve 6.–. Az 50 kötetből álló gyűjt. 250.–

 

Bajza József munkái. Sajtó alá rendezte Négyesy László. (XXXI. 307 l.) Berzsenyi Dániel munkái. Sajtó alá rendezte Bánóczi József. Bevezetéssel ellátta Váczi János. Magyar művészek rajzaival. (III, 34… Byron. Don Juan. Fordította Ábrányi Emil. I–II. rész. (XVI, 337 és VIII. 362 l.) Csokonai Vitéz Mihály: Válogatott munkái. Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bánóczi József. (XVIII, 376 l. és számos k… Deák Ferenc.Válogatott munkái. Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. (362 l.) Firduszi. A Sahnáméból. Feridun és fiai. –Szijavus. Zál és Rhudábé. Fordította és bevezetéssel ellátta Radó Antal. (388 l.) Garay János. Válogatott költeményei. Kiadta és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. Garay Ákos rajzaival. (XXI, 328 l.) Goethe költeményei. Fordította Dóczi Lajos. (VII, 324 l.) Goethe drámai műveiből. Faust. Fordította Dóczi Lajos. Iphigenia Taurisban. Fordította Csengeri János. XXXI, 328 l.) Heine. Dalok könyve. Fordította és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. Thumann Pál rajzaival. (XXXIII. 327 l.) Homeros Iliasa. Az erdeti versmértékben fordította Kemenes (Kempf) József. Képekkel. (XV. 452 l.) Homeros Odysseiája. Az eredeti versmértékben ford. Kemenes (Kempf) József. (366 l.) Katona József válogatott munkái. Szerkesztette és bevezetéssel ell. Bayer József. (XXVI. 268 l) Kazinczy Ferenc válogatott munkái. Bevezetéssel ellátta Balassa József. Magyar művészek rajzaival. (XIX. 495 l.) Kisfaludy Károly válogatott munkái. I–II. kötet. Bevezetéssel ellátta Bánóczi József. Magyar művészek rajzaival. (III. 344, 407 l… Kisfaludy Sándor összes költeményei. Magyar művészek rajzaival. Életrajzi bevezetéssel ellátta Zilahi K. Béla. I., II. kötet. (XX… Kölcsey Ferenc válogatott munkái. Bevezetéssel ellátta Jancsó Benedek. Magyar műv. rajzaival. (XXIV. 327 l.) Kossuth Lajos válogatott munkái. Összeállította és bevezetéssel ellátta Kossuth Ferenc. Számos képpel. (VII, 414 l.) Leopardi Giacomo: Összes lyrai versei. Musset Alfréd de –. Válogatott költeményei. Mindkét költőt fordította Radó Antal. (XXXIX, … Madách Imre válogatott munkái. Bevezetéssel ellátta Palágyi Menyhért, Zichy Mihály rajzaival. (332 l.) Mikes Kelemen. Törökországi levelei. Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Császár Elemér dr. (311 l.) Molière remekei. I. kötet. A fösvény. Dandin György. A botcsinálta doktor. A kényeskedők. Magyar és külföldi művészek rajzaival. … Molière remekei. II. kötet. Bevezetéssel ellátta Haraszti Gyula. A tudós nők. –Kénytelen házasság. –A mizantróp. –Tartuffe. (361 … Népköltés remekei. A magyar –. Szerkesztette s a bevezetést írta Vikár Béla. I. kötet. Szerelmi dalok. (XXXVIII. 287 l.) II. kötet. Balladák, románcok stb. (319 l.) Nibelung-ének. A –és a Frithiof-monda. I. A Nibelung-ének. Fordította Szász Károly. II. A Frithiof-monda. Ford. Győry Vilmos. (29… Pázmány Péter válogatott munkái. Szerk. Bellaagh Aladár. (XXX, 301 l.) Petőfi Sándor összes költeményei. Magyar művészek rajzaival. Életrajzi bevezetéssel ellátta Ferenczy Zoltán. (XXXI., 497, 527 l.) Régi magyar költészet. Kiadta és bevezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán. 1. köt. Tinódi. Balassi, Gyöngyösi, A kuruc költészet. II.… Reviczky Gyula. Összes költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Koroda Pál. (344 l. és számos képpel.) Schiller költeményei. Fordította és bevezetéssel ellátta Dóczi Lajos. Magyar és külföldi művészek rajzaival. (XXVII, 371 l.) Shakespeare remekei. I. kötet. Coriolanus. Othello. Romeo és Julia. John Gilbert rajzaival. Bevezetéssel ellátta Alexander Bernát… Shakespeare remekei. John Gilbert rajzaival. II. kötet. A velencei kalmár. Antonius és Cleopatra. Hamlet. (375 l.) Shakespeare remekei. John Gilbert rajzaival. III. kötet. A Szent-István-éji álom. Julius Caesar. Lear király. (325 l.) Shakespeare remekei. Bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. John Gilbert rajzaival. IV. kötet. János király –Machbeth. –III. Rich… Széchényi István gróf válogatott munkái. Bevezetéssel ellátta Beöthy Zsolt. I–II. kötet. Számos képpel. (XVI. 371, 412 l.) Tóth Ede munkái. Bevezetéssel ellátta Várady Antal. Garay Ákos rajzaival. (XIV. 303 l.) Tóth Kálmán. Válogatott költeményei. Magyar művészek rajzaival. Bevezetéssel ellátta Endrődy Sándor. (XXVII. 465 l.) Vergilius Aeneise. Fordította Baróti Szabó Dávid. A szöveget revidiálta Radó Antal. Bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Tóth Rezső.… Vörösmarty Mihály munkái. Bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. Magyar művészek képeivel. I–III. kötet. (LXXVI. 311, 408 és 392 l.) Zrinyi Miklós gróf válogatott munkái. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Négyesy László. (XXXI. 344 l.)

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT