XXII. évfolyam. Baló József. Néhány szó a német nyelv tanításáról. Barcsa János, dr. A tanítóképző-intézeti tanulók gyakorlati ki…

Teljes szövegű keresés

XXII. évfolyam. Baló József. Néhány szó a német nyelv tanításáról.
Barcsa János, dr. A tanítóképző-intézeti tanulók gyakorlati kiképzése.
Bökényi Dániel. A tantervmódosítás alapelvei.
Éber Rezső. A természettudomány mint tantárgy.
Fitsch I. G. A nyelvek tanítása.
Forel Ágost, dr. Az egészséges és beteg idegek és a szellem hygiénéje.
Geőcze Sarolta. A szociológia a tanítóképzőben.
A mennyiség- és természettudományok tanterve.
Gerencsér István. A nemzeti jelleg és művészet.
Hollós Károly. Elmélkedés az új tanterv módosításáról.
Horvay Ede. Kötelező vagy fakultatív legyen-e a német nyelv?
Ispánovits Sándor. A tanítóképzés Finnországban.
Jankó László. A földrajz anyaga a tantervben.
Kárpáti Sándor. Zenetanítás, tanítóképzés a tanítóképzőben.
Keszler Károly. Gyakorlati kiképzés Aradon.
Köveskúti Jenő. Tantóképzésünk és a tanfelügyelet.
Kurucz Ernő. Észrevételek a mennyiségtan tanításához.
Osztályvizsgálatok a tanítóképzőben.
Lechnitzky Gyula. A mathematikai tanítás reformja.
Macskásy Zoltán. A mennyiségtan tanításáról s ezzel kapcsolatban a képesítő-viszgálati szabályzatról.
Miklós Gergely. A tanítóképző-intézetek szakfelügyelete.
Moyzes Miklós. A tanítóképző-intézeti zenetanárok képzése és képesítése.
Polágyi Lajos. Hogyan tanítsuk a költészettant?
A képesítő-vizsgálat könnyítése.
Pazár Zoltán. Modern rajzoktatásunk és tanítóink továbbképzése.
Quint József. Részletes tanterv a testtan tanításához.
A testtan anyaga a fajfenntartás élettanával kiegészítendő.
Tanulmányok az érzetek köréből.
Radnai Oszkár. Az akarat nevelése.
Eszthetikai nevelés.
Ruppenthal Lajos. A mennyiségtan és természettan az új tantervben.
Sándor Domokos. Tanítóképzés az Egyesült-Államokban.
Sarudy Ottó. Elmélkedés az új tanterv módosításáról.
Schön István. Az ifjúsági könyvtár és az ifjúsági egyesület a gyakorlati kiképzés szolgálatában.
Somogyi Géza. A neveléstudomány a britt egyesületben.
Sztodolnik János. A beszédhibák gyógyítására képesítő tanfolyamról. (Folyt.)
Téglás Gábor. A románok központi tanítóképzője Bukarestben.
Zoltai Mátyás. Ének- és zeneoktatásunk ügye.
Zoltán Géza. Új irányú gyakorlati kiképzés a losonci áll. tanítóképző-intézetben.
Zrinyi Károly. A földrajz tanítása a tanítóképző-intézetekben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT