Magyar Remekírók. A magyar irodalom főművei. Sajtó alá rendezték Alexander Bernát, Angyal Dávid, Badics Ferenc, Bánóczi József, B…

Teljes szövegű keresés

Magyar Remekírók. A magyar irodalom főművei. Sajtó alá rendezték Alexander Bernát, Angyal Dávid, Badics Ferenc, Bánóczi József, Bayer József, Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Endrődi Sándor, Erdélyi Pál, Erődi Béla, Ferenczi Zoltán, Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv, Koroda Pál, Kossuth Ferenc, Kozma Andor, Lévay József, Négyesy László, Rákosi Jenő, Riedl Frigyes, Széchy Károly, Váczy János, Vadnay Károly, Voinovich Géza, Wlassics Gyula, Zoltvány Irén. 55 kötet. (8-r.) Bpest, 1904–1906. Franklin-Társulat. Vászonba kötve 220.–
Egyes kötetek nem kaphatók.

 

1. kötet. Balassa Bálint báró és Zrinyi Miklós gróf. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Széchy Károly. (364 l.) 1905. 2. kötet. Pázmány Péter munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Fraknói Vilmos. (347 l.) 1904. 3. kötet. Gyöngyösi István munkái. Az első kiadások után sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferenc. (383 l.) 1905. 4. kötet. Kuruc költészet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Erdélyi Pál. (286 l.) 1904. 5. kötet. Mikes Kelemen Törökországi levelei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Erődi Béla. (378 l.) 1906. 6. kötet. Gvadányi József gróf és Fazekas Mihály. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Négyesy László. (304 l.) 1904. 7. kötet. Kazinczy Ferenc műveiből. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy János. (372 l.) (1904. 8. kötet. Csokonai V. Mihály munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bánóczi József. (276 l.) 1905. 9. kötet. Kármán József és Berzsenyi Dániel. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Heinrich Gusztáv. (294 l.) 1906. 10–11. kötet. Kisfaludy Sándor munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Heinrich Gusztáv. 2 kötet. 1904–1905. I. Himfy.… 12–13. kötet. Kisfaludy Károly munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Heinrich Gusztáv. 2 kötet. (8-r.) 1905–1907. I.… 14. kötet. Kölcsey Ferenc munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. (329 l.) 1904. 15. kötet. Katona József és gróf Teleki László. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Rákosi Jenő. (279 l.) 1905. 16–17. kötet. Széchenyi István gróf munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Berzeviczy Albert. 2 kötet. 1904–1907. … 18–19. kötet. Deák Ferenc munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Wlassics Gyula. 2 kötet. (371, 360 l.) 1906. 20. kötet. Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Kossuth Ferenc. Két arcképpel. (430 l.) 1902. 21. kötet. Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Zoltvány Irén. (320 l.) 1904. 22–27. köt. Vörösmarty Mihály munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. 6 kötet. 1902–1904. I. Lyrai és vegy… 28. kötet. Bajza József munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Radics Ferenc. (344 l.) 1904. 29. kötet. Garay János munkái. Válogatva kiadta és bevezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán. (323 l.) 1902. 30–31. kötet. Eötvös József báró munkáiból. 2 kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Voinovich Géza. (309, 319 l.) 190… 32. kötet. Kemény Zsigmond báró munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. (301. l.) 1905. 33–36.kötet. Petőfi Sándor munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferenc. 4 kötet. 1906. I–II. Kisebb költemén… 37–40. kötet. Tompa Mihály munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Lévay József. 4 kötet. 1902–1905. I. Dalok. Ódák. (… 41–46. kötet. Arany János munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Riedl Frigyes. 6 kötet. 1902–1907. I–II. Kisebb költ… 47–48. kötet. Szigligeti Ede színművei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bayer József. 2 kötet. (346, 295 l.) 1902–1904. 49. kötet. Madách Imre munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. (292 l.) 1904. 50. kötet. Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. (276 l.) 1904. 51. kötet. Csiky Gergely színművei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Vadnay Károly. (295 l.) 1902. 52. kötet. Arany László munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Kozma Andor. (316 l.) 1909. 53. kötet. Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Koroda Pál. (416 l.) 1902. 54. köt. Magyar népdalok. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. (338 l.) 1906. 55. kötet. Magyar népballadák. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. (231 l.) 1906.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT