Magyar Könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. 146., 201., 202., 204–610. szám. (16-r.) Bpest, 1901–1910. Lampel R. r.-t. Egy-egy szám –…

Teljes szövegű keresés

Magyar Könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. 146., 201., 202., 204–610. szám. (16-r.) Bpest, 1901–1910. Lampel R. r.-t. Egy-egy szám –.30

 

146. szám. Tóth Ede. A tolonc. Népszínmű 3 felvonásban. (88 l.) 1901. 201. szám. Cornelius Nepos. Híres férfiakról. Fordította és bevezetéssel ellátta dr. Székely István. 1901. 202. szám. Kisfaludy Károly. Szilágyi Mihály szabadulása. Mátyás deák. Hűség próbája. Bevezetéssel ellátta Bánóczi József. (60 l.… 204. szám. Ambrus Zoltán. Árnyék alakok. Hét elbeszélés. (68 l.) 1901. 205. szám. Dickens Charles. Vázlatok. Fordították G. Pogány Irma és Pogány Margit. (55 l.) 1901. 206. szám. Kazár Emil. Elbeszélések. (56 l.) 1901. 207–208. szám. Wells H. g. Dr. Moreau szigete. Regény. Fordította Mikes Lajos. (135 l.) 1901. 209. szám. A Kalevalából. A Lemminkäjnen-Rímók. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Vikár Béla. (79 l.) 1901. 210. szám. Petőfi Sándor költeményei. Élete és költészete. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Somogyi Gyula. (94 l.) 1901. 211. szám. Faludi Ferenc. Három elbeszélés a »Téli Éjtszakák«-ból. Kiadja Radó Antal. (76 l.) 1901. 212. sz. Endrődi Sándor. Chitta. Az Otthon világából. (76 l.) 1901. 213. szám. Multatuli. (E. H. Dekker.) Szaidzsa és egyéb elbeszélések. Hollandus nyelvből fordította Gábor Ignác. (68 l.) 1901. 214–215. sz. Shakespeare. Othello, a velencei mór. Fordította Mikes Lajos. (126 l.) 1901. 216. szám. Zerinvári Zrinyi Miklós gróf. Az Török Afium ellen való orvosság. Avagy az töröknek magyarral való békessége ellen val… 217. szám. Bársony István. Szól a puska. Természeti képek és vadásztréfák. (70 l.) 1901. 218. szám. Angol elbeszélők tára. Philips. Merrick. Becke. Fordította Marquis Géza. (68 l.) 1901. 219. szám. Hauptmann Gerhart. A takácsok. Színmű a negyvenes évekből. Fordította Komor Gyula. (93 l.) 1901. 220. sz. Petőfi Sándor. Az Apostol. Bevezetéssel ellátta Jakab Ödön. (100 l.) 1901. 221. szám. Radó Antal. Dante. (80 l.) 1901. 222. szám. Doyle Conan. Doktor Holmes kalandjai. Detektiv-történetek. Fordította Landor Tivadar. 2. sorozat. (80 l.) 1901. 223–224. sz. Mikszáth Kálmán. Jó palócok. Tizenöt apró történet. 2 füzet. (64, 65–139 l.) 1901. 225. szám. Loti Pierre. Tűnő képek. Franciából fordította dr. Marquis Géza. (63 l.) 1901. 226. szám. Tóth Ede. A falu rossza. Népszínmű 3 felvonásban. (99 l.) 1901. 227. szám. Kézai Simon magyar krónikája. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Császár Mihály. (VIII, 75 l.) 1901. 228. szám. Benedek Elek. Apró történetek. (61 l.) 1901. 229. szám. Berkeley Charles de. A kis márkiné. Regény. Ford. Lándor Tivadar. (88 l.) 1901. 230. szám. Petőfi Sándor elbeszélő költeményei I. Bevezetéssel ellátta Radó Vilmos. (VI, 72 l.) 1901. 231–232. szám. Rostand Edmond. Círano de Bergerac. Romatnikus dráma 5 felvonásban, versekben. Franciából fordította Ábrányi Emil.… 233–234. szám. Galdós Benito Pérez. Elektra. Dráma 5 felvonásban. Spanyolból fordította Radó Antal. (135 l.) 1901. 235. szám. Petőfi Sándor költeményei. Románcok. Bevezetéssel ellátta Lenkei Henrik. (68 l.) 1901. 236–237. szám. Vergilius Aeneise. Fordította baróti Szabó Dávid. Kiadták Radó Antal és Tóth Rezső. I. füzet. (148 l.) 1901. 238–239. szám. Széchenyi István gróf. Hitel. Szemelvények. Bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta dr. Gyulai Ágost. (126 l.) 1901. 240. szám. Petőfi Sándor elbeszélő költeményei. II. Bolond Istók. –A táblabíró. –Lehel vezér. Bevezetéssel ellátta Radó Vilmos. T… 241–245. sz. Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője. 5 füzet. (64, 65–128, 129–192, 193–256, 257–344 l.) 1901. 246. szám. Bródy Sándor. Hófehérke. Regényes színjáték 3 felvonásban, előjátékkal. (86 l.) 1901. 247. szám. Amerikai elbeszélők. Bret harte. –Mark Twain. –Stockton. Angolból fordította Szappanos Aladár. (67 l.) 1901. 248. szám. Heltai Jenő. Gertie és egyéb történetek. (55 l.) 1901. 249. szám. Faludi Ferenc versei. Bevezette s jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. (80 l.) 1901. 250. szám. Petőfi Sándor költeményei. Barátság és szerelem. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. I. rész. (88 l.… 251. szám. Kipling Rudyard. A Dsungel könyve. 3. sorozat. Fordította Mikes Lajos. Képekkel. (55 l.) 1901. 252. szám. Gorkij Maxim. Csudra Makar és egyéb elbeszélések. Fordította Ambrozovics Dezső. (63 l.) 1901. 253. szám. Francia elbeszélők tára. 4. sorozat. Coppée. –Maizeroy. –Banville. Fordította Marquis Géza. (64 l.) 1901. 254. szám. Jókai Mór. Népvilág. Elbeszélések. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szinnyei Ferenc. (64 l.) 1901. 255–256. szám. Schiller Frigyes. Tell Vilmos. Színmű 5 felvonásban. Fordította Váradi Antal. (126 l.) 1901. 257–258. sz. Brieux Eugène. A vörös tanár. (La robe rouge.) Színmű 4 felvonásban. Fordította Lándor Tivadar. (108 l.) 1901. 259. sz. Galeotto Marzio könyve. Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteiről. Fordította, bevezetéssel é… 260–261. szám. Jókai Mór. Válogatott részek az Uj földesúr című regényéből. Szerkesztette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Z… 262. szám. Lenau verseiből. Fordította Feleki Sándor. (62, II l.) 1901. 264–265. szám. Tolsztoj Leó gr. A sötétség országa. Orosz népdráma 5 felvonásban. Oroszból fordította Szabó Endre. (110 l.) 1901. 266–267. szám. Theuriet André. Virágos erdő. Regény. Fordította Lándor Tivadar. (176 l.) 1901. 268. szám. C. Sallustius RDispus. Catilina összeesküvése. Fordította Kazinczy Ferenc. A fordítást kidolgozta, bevezetéssel és jeg… 269. szám. Gorkij Maxim. Malva. Elbeszélés. Fordította Yrtin. (67 l.) 1901. 270. szám. Petőfi Sándor költeményei. Barátság és szerelem. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. II. rész. 1901. 271–272. szám. Apponyi Albert gróf válogatott beszédei. Összeállította Kőrösi Henrik. (86 l.) 1901. 273. szám. Doyle Conan. Doktor Holmes kalandjai. Fordította Lándor Tivadar. 3. sorozat. (60 l.) 1901. 274. szám. Ouida. A kis tolvaj és egyéb elbeszélések. Fordította Marosi Ilona. (72 l.) 1901. 275. szám. Peisner Ignác. Képek a régi Pest-Budáról. (64 l.) 1902. 276. szám. Turgenyev. A kegyelemkenyér. Színmű 2 felvonásban. Fordította Barabás Ábel. (79 l.) 1902. 277–278. sz. Mikszáth Kálmán. A tót atyafiak. (Elbeszélések és rajzok róluk.) 2 füzet. (80, 81–171 l.) 1902. 279. szám. Tacitus P. Cornelius. Germania. Fordította és bevezetéssel ellátta Tonelli Sándor. (39 l.) 1902. 280. szám. Petőfi Sándor költeményei. Haza és szabadság. Bevezetéssel ellátta dr. Radnai Rezső. 1. füzet. (92 l.) 1902. 281. szám. Kemechey Jenő. Bodrogközi történetek. (63 l.) 1902. 282. sz. Maeterlinck. Maurice. A hivatlan vendég. A vakok. Két színdarab. Franciából fordította Marquis Géza. (51 l.) 1902. 283. sz. Jókai Mór. Március 15-iki szózatok. A szabadságharRDól. (75 l.) 1902. 284–285. szám. Ambrus Zoltán. Berzsenyi báró és családja. Tollrajzok a mai Budapestről. 2 sorozat. (77, 80 l.) 1902. 286. szám. Marni Jeanne. A kikről nem szól a krónika. (Celles qu'on ignore.) Franciából ford. dr. Marquis Géza. (74 l.) 1902. 287. szám. Plutarchos. Caius Julius Caesar. Fordította dr. Kacskovics Kálmán. (78 l.) 1902. 288–289. szám. Shakespeare. Romeo és Julia. Fordította Telekes Béla. (148 l.) 1902. 290. szám. Petőfi Sándor költeményei. Haza és szabadság. 2. Bevezetéssel ellátta Radnai Rezső. (111 l.) 1902. 291. szám. Jókai Mór. Petőfi Sándorról. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Váradi Béla. (64 l.) 1902. 292. szám. Ignotus. Változatok a G-húron. (56 l.) 1902. 293–294. szám. Vergilius Aeneise. Fordította Baróti Szabó Dávid. Kiadták Radó Antal és Tóth Rezső. 2. füzet. 295. szám. Turgenyev Sz. Iván. Csöndes vidékiek. Elbeszélés. Fordította Szabó Endre. (96 l.) 1902. 296. sz. Szomaházy István. Elhibázott élet és egyéb történetek. (66 l.) 1902. 297–198. szám. Vergilius Aeneise. Fordította Baróti Szabó Dávid. Kiadták Radó Antal és Tóth Rezső. 3. füzet. (115 l.) 1902. 299. szám. Gorkij Maxim. Huszonhat és egy. –Jemeljan Piljai. –A pajtások. Három elbeszélés. Oroszból fordította Izsák Mártha. (60… 300. szám. Dóczi Lajos. Csokonai. (53 l.) 1902. 301. szám. Beöthy Zsolt. Báró Wesselényi Miklós. (32 l.) 1902. 302. szám. Demosthanes Philippikái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Borsos Károly. (55 l.) 1902. 303. szám. Hegedűs Sándor, ifj. Az óriások világa. Amerikai képek. (64 l.) 1902. 304–305. sz. Mikszáth Kálmán. Prakovszky a siket kovács. 2. füzet. (80, 81–149 l.) 1902. 306–307. szám. Church J. A. Római élet Cicero korában. Angolból fordította Szilasi Móric. 2. rész. (77, 82 l.) 1902. 308–309. sz. Goethe. Egmont. Szomorújáték 5 felvonásban. Ford. Salgó Ernő. (116 l.) 1902. 310. szám. Petőfi Sándor vegyes költeményei. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Balassa József. 2. rész. (84 l.) 1902. 311–314. szám. Verne Gyula. Utazás a föld körül 80 nap alatt. Fordította Telekes Béla. 2 rész. (158, 112 l.) 1902. 315. szám. Maeterlinck. Monna Vanna. Dráma 3 felvonásban. Franciából fordította Ábrányi Emil. (80 l.) 1902. 316. szám. König Dénes. Mathematikai mulatságok. Előszóval ellátta dr. Beke Manó I. sorozat. 41 ábrával. (63 l.) 1902. 317. szám. Hoffmann T. A. Copélia. –Antónia. Fordította Alexander Erzsi. (68 l.) 1903. 318–319. szám. Gesta Romanorum-ból szemelvény. Haller János fordítása szerint. Bevzetéssel és jegyzetekkel kiadta Katona Lajos. (… 320. szám. Doyle Conan. Doktor Holmes kalandjai. Detektív-történetek. Fordította Lándor Tivadar. 4. sorozat. (63 l.) 1903. 321. szám. Hoitsy Pál. A csillagok világából. (63 l.) 1903. 322. szám. Molière. Scapin furfangjai. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Hevesi Sándor. (63 l.) 1902. 323. szám. Wilde Oszkár. Lady Windermere legyezője. Színmű 4 felvonásban. Ford. Moly Tamás. (68 l.) 1903. 324–325. szám. Cicero M. Tullius beszéde Verres ellen a műkincsekről. (De signis.) Latinból fordította, bevezetéssel és jegyzetek… 326. szám. Csehov Antal. Elbeszélések. Fordította Barabás Ábel. (60 l.) 1903. 327. szám. Garády Viktor. Tengerparti képek. (67 l.) 1903. 328. szám. Ambrus Zoltán. Kevélyek és lealázottak. Hét elbeszélés. (80 l.) 1903. 329. szám. Molière. Kénytelen házasság. Vígjáték egy felvonásban. Fordította Hevesi Sándor. (39 l.) 1903. 330. szám. France Anatole. A kyméi énekes és egyéb elbeszélések. Fordította Nyitray József. (64 l.) 1903. 331. szám. Csánki Dezső dr. Rajzok Mátyás király korából. (88 l.) 1903.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT