Landgraf János. A német halkereskedelem és annak tanulságai hazai halkereskedésünkre. (8-r. 40 l.) Bpest, 1905. »Pátria« r.-t. ny.