Laky Imre. Véres napok. Történeti szomorújáték 4 felvonásban. (8-r. 63 l.) Bpest, 1903. Eggenberger-féle kk. bizom. 2.–