Laky Imre. Parasztszerelem. Színmű 3 felvonásban. (8-r. 78 l.) Bpest, 1903. Eggenberger-féle kk. bizom. 2.–