Laczkovich Béla. A községekről szóló törvény és magyarázata. (8-r. 119, 2 l.) Bpest, 1901. Pesti könyvny. r.-t.