1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Zoványi Jenő. Három ügyira a Zoványi Jenő és Tüdős István ellen folytatott fegyelmi ügyben. (4-r. 15 l.) Miskolc, 1906. Lőwy J. C… (Zoványi Jenő.) A Kalwin-Waga-Zoványi-ügy felvilágosító iratok. (8-r. 18 l.) Miskolc, 1908. László nyda. (Zoványi Jenő.) Bessenyei György mint ref. főconistoriumi titkár. (8-r. 42 l.) Sárospatak, 1909. Főiskolai kvny. (Zoványi Jenő.) A reformáció egyháza. Irta és „Budapesti Dávid Ferenc Egylet” 1908. dec. 12-én tartott ülésén felolvasta –. (n. 8… (Zoványi Jenő.) Kisebb dolgozatok a magyar protestantizmus történetének köréből. (n. 8-r. XII. 255 l.) Sárospatak, 1910. Kókai La… (Zoványi Jenő.) Theologiai ismeretek tára. Ld.: Theologiai ismeretek. (Zoványi Jenő.) Ld.: Egyházi könyvtár I. (Zoványi Jenő.) A keresztyén egyház történelme. Ld.: Reform. egyházi kvtár. Zoványi Lajos. A lakóhely ismertetése. (8-r. 60 l., 1 térkép.) Zilah, 1903. U. o. (8-r. 60 l., 1 térkép.) Zilah, 1905. Seres Samu… Zoványi Lajos. Szilágyvármegye. Ld.: Asztalos Gyula. Zöhls Artur. A búza protenjeinek meghatározásai. Különny. a „Kísérl. Közlemények”-ből. (n. 8-r. 15 l.) Bpest, 1904. Pallas r.-t. … Zöhls Artur. Quantitativ nitrogén-meghatározás szerves anyagokban natriumperoxyddal. Ld.: Konek Frigyes. Zöld Károly. Magyar iskolai dalok zongora- vagy harmonium-kísérettel. Tanítók, tanítónők, óvónők és ezen pályákra készülők haszná… Zöld Károly. Eredeti magya népdalok. I. és II. tenor. I. és II. basszus. (n. 8-r.. 4. 2. 2: 2. 2 l.) Bpest, (é. n.) Pesti kvny. r… Zöldy János dr. Békésvármegye közegészségügyi feladatairól. Különny. a „Gyógyászat”-ból. (8-r. 10 l.) Bpest, 1905. Franklin-Társu… Zöldi Márton. Bűnös emberek. Elbeszélések. (8-r. 239 l.) Bpest, (é. n.) Singer és Wolfner. 3.– , kötve 5.– Zöldi Márton. Magyar párbeszédek. Vád- és védőbeszédek gyűjteménye. (8-r. IV. 267, 2 l.) Pécs, 1903. Taizs J. kvny. Bpest. Politz… Zöldi Márton. Egy primadonna házassága. (8-r. 135 l.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner. 2.50 Zöldi Márton. A nagy bonvivant. Regény. (8-r. 160 l.) Bpest, 1907. Singer és Wolfner. 2.50 Zöldi Márton. U. a. Ld.: Egyet. regtár XXV. 15. Zöldi Márton. Pesta kalandos utazása. Ifjúsági regény. (8-r. 126 l.) Bpest, (é. n.) Tolnai Világlapja kvny. Zöldi Márton. Betyártörténetek. Ld.: Népkönyvtár 5. Zöldi Márton. Bohémia. Ld.: Vidám kvtár. VIII. Zöldi Márton. A bűnös ember. Ld.: Munkásfüzetek II. 13. Zöldi Márton. Az elégedetlenek. Ld.: Leányok színműtára 17. Zöldi Márton. U. a. Ld.: Monológok 172. Zöldi Márton. A hangsúly. Ld.: Monológok 137. Zöldi Márton. Julius Cézár. Ld.: Monológok 140. Zöldi Márton. A kalandhős. Ld.: Monológok 156. Zöldi Márton. Karácsonyi álom. Az ultimátum. Ld.: Leányok színműtára 16. Zöldi Márton. U. a. Ld.: Monológok 169. Zöldi Márton. A kis gazdasszony. Ld.: Monológok 155. Zöldi Márton. Komédiák. Ld.: Vidám könyvek. Zöldi Márton. Kritikus pillanatok. Ld.: Monológok 149. Zöldi Márton. A lámpaláz. Ld.: Monológok 173. Zöldi Márton. A logika. Ld.: Monológok 185. Zöldi Márton. A nádasok királya. (8-r. 80 l.) Bpest, 1905. Neuwald Illés kvny. Zöldi Márton. A nyoszolyóleány. Ld.: Monológok 145. Zöldi Márton. A pápai gróf és egyéb történetek. (8-r. 276. 2 l.) Bpest, 1908. Révai és Salamon kvny. Zöldi Márton. A titkár. Ld.: Monológok 143. Zöldi Márton. Tizennégy év után. Ld.: Monológok 152. Zöldi Márton. Az ultimátum. Ld.: Monológok 170. Zöldi Márton. Ld.: Otthon kvtár. Zolomi Imre. Hótörések Selmec- és Bélabánya sz. kir. városok erdeiben. (8-r. 14 l.) Bpest, 1905. Különny. az „Erdészeti Lapok”-bó… Zrínyi Károly. Csáktornya monografiája. A vár és város története s az 1901-iki népszámlálás. (n. 8-r. 447 l.) Csáktornya, 1905. F… Zrínyi Miklós gróf költői művei. A M. T. Akadémia irodalomtörténeti bizottságának megbízásából a költő kéziratai alapján sajtó al… Zrínyi Miklós gróf válogatott munkái. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Négyesy László. (8-r. XXXI. 344 l.) Bpest, (é. n.) Lam… Zrínyi Miklós. U. a. Ld.: Magyar remekírók I. Zrínyi Miklós prózai munkái. Ld.: Segédkvek a magy. irod. tanításához 3. Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. Ld.: Olcsó kvtár 937–40. Zrínyi Miklós. U. a. Ld.: Segédkvek. a m. irod. tanításához. 18 Zrínyi Miklós. U. a. Ld.: Segédkvek a m. irod. oktatásához 3. Zrínyi Miklós. U. a. Ld.: Jelesírók 71. Zrínyi Miklós. A török áfium ellen való orvosság. Ld.: Magyar kvtár 216. Zrínyi Miklós. Mátyás és a nyugat. Ld.: Mátyás király emlékkönyv. Zrínyi Miklós nagy képes naptára az 1911. évre. Sok színes képpel. (n. 8-r. 64 l.) Bpest, 1910. Rózsa Kálmán és neje r.-t. – .60 Zrinyi, Nocolô, Lassedio di Sziget. Poema del –. Versione dall'ungherese (per) Francesco Sirola. (8-r. 80 l.) Fiume, 1907. P.… Zsák Zoltán. A Fumariaceák hajszálképletei. (Trichoma Fumariacearum). – Die Haargebilde der Fumariaceen. Különny. a „Botanikai La… Zsakó István dr. Graphologiai diagnosis. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r. 22 l.) Bpest, 1908. Pesti Lloyd-Társulat kvny. Zsakó István dr. Fuldoklás-rohamok epilepsiában. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r. 4 l.) Bpest, 1909. Ny. u. o. Zsakó István dr. A kolozsvári elmebeteg-klinikán észlelt pellagrás psychosisokról. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r. 20 l.)… Zsakó István dr. Az elmekórtan fejlődése. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r. 11 l.) Bpest, 1910. Pesti Lloyd-Társulat ny. Zsakula Milán dr. Zárt mágneskörrel bíró egyphasisú transformátorok elmélete. (8-r. 89 l.) Bpest, 1904. Márkus Samu kvny. Zsakula Milán dr. Izzólámpavizsgálatok, különös tekintettel a gyártás javítására. (8-r. 80 l.) Bpest, 1910. Pátria ny. Zsakula Milán dr. Váltakozó áramok elmélete. [Dynamogépek.] (4-r. 116 l.) Bpest, (é. n.) Grund V. kőnyom. Zsakula Milán dr. Gleichstrommessungen. handbuch für Studierende u. Ingenieure. (8-r. XII. 306 l.) Neuruppin, 1901. E. Buchbinder. Zsakula Milán dr. Wechselstromtechnik. 4 Bde. (8-r. 264, 216. 200, 200 l.) Wien, 1906. Deuticke. Egy-egy kötet 4.– Zsámboki Gyula dr. A színes másolatok a műélvezetre való nevelésnél a vetítésük módja. Különny. a „Nemzeti Nőnevelés”-ből. (n. 8-… Zsakula Milán dr. A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. 65 képpel. (8-r. 121 l.) Bpest, 1905. Franklin-Társulat. 2.… Zsakula Milán dr. Cicero negyedik beszéde Veres ellen. Ld.: Jeles Irók 78. 81. Zsakula Milán dr. Római művészet. Ld.: Műveltség kvtára VI. Zsakula Milán dr. Magyarázatok a művészet-történeti fali képekhez. 2. sorozat. (8-r. 44 4 l.) Bpest, 1904–1906. Franklin-Társulat… Zsakula Milán dr. A képírás régi nagy mesterei. Magy. Zsakula Milán dr. Ld.: Philippi Adolf. Zsakula Milán dr. A római művészet. Ld.: Művészetek története I. Zsakula Milán dr. A csúcsíves építés kora. Ld.: U. o. II. Zsasskovszky Ferenc és Endre. Egri énekkáté, vagyis az ének elemei, kérdések és feleletekben. Az elemi tanodák s minden kezdő has… Zsasskovszky Ferenc és Endre. Szent koszorú, imák és énekekből fűzve a kath. ifjúság használatára. 8., bővített kiadás. (16-r. 31… Zsasskovszky Ferenc és Endre. Énekkönyv. Magyar és latin egyházi énekek és imák gyüjteménye a kath. tanulóifjúság számára négyes … Zsasskovszky József. Egri gregorián énekeskönyv. A növendék-papok számára kiadta –. (8-r.) Eger, 1906. Egri lyceumi ny. Zsatkovics Kálmán. Ld.: Csehov Antal. Zschokke. A vöröskabátos ördög. (8-r. 32 l.) Bpest, (é. n.) Kálmán M. Zsebcímtár. I. évf. Szerkeszti Kubesch Béla. (8-r. 588 l.) Bpest, 1907. Orsz. Községi ny. Zsebkönyv. Gazdasági – Ld.: Gazdasági. Zsebkönyv. Magyar nemzetiségi – II. r.: Nemes családok I. köt. Kiadja a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társ. (8-r. VIII. 664 l.… Zsebkönyv. Statisztikai. (8-r. V. 88 l.) Bpest, 1906. Pesti kvnyda r.-t. Zsebkönyve. Budapest székesfőváros statisztikai –. (Kivonat a statisztikai évkönyvből.) Szerkeszti dr. Thirring Gusztáv. Kiadja B… Zsebkönyve 1901. A Temesvári Állatvédő Egyesület II. félévi –. A választmány megbízásából szerkeszti Graef János. (8-r. 29 l.) Te… Zsebkönyvtár. Iskolai –. Ld.: Iskolai zsebkönyvtár. Zsebkönyvtár. Stampfel-féle –. Ld.: Tudományos –. Zseblexikon. Jogtörténeti –. Ld.: Jogtörténeti. Zsebnaptár. Erdészeti –. Szerk. Horváth Sándor. (16-r. 189, 104. 4 l.) Budapest, M. kir. állami nyomda. XXI. évf. 1902. évre. (43… Zsebnaptár. Magyar kir. honvédségi –, XIV. évfolyam. Szerkeszti Hajdú István. (16-r. 189, 104, 4 l.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. Kö… Zsebnaptár tanítók számára. Az 1901–1902. iskolai évre. Szerk. Papp Sándor. Tizennegyedik évfolyam. Hét képpel. (16-r. 116 38 l.)… Zsebnaptár. U. a. az 1910–11. iskolai évre. Szerkesztette Papp Sándor. XXIII. évi. (12-r. 176 1. és jegyzetlapok.) Bpest, 1910. A… Zsebnaptár tanítónők számára az 1909–1910. iskolai évre. Szerkesztette Papp Sándor. XXII. évfolyam. (12. 176 l.) Bpest, 1909. U. … Zsebnaptára. A gazdák biztosító szövetkezete –. 1909. évre. (8-r. XIV. 211 l.) Bpest, (é. n.) Pátria ny. Zsedényi Aladár. A mi vármegyénk. Bácskai históriák. II. (8-r. III. 145 l.) Bpest, 1909. Korvin testv. ny. Lampel Róbert. 2.– Zsedényi Aladár. A Csicsa. Bácskai históriák. III. kötet. (8-r. 136 l.) Bpest, 1902. Athenaeum r.-társ. 2.– Zsedényi Aladár. Utazás az óradíjtól az utolsó quinquenniumig. (8-r. 24 l.) Bpest, 1902. Pesti Hirlap ny.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT